کارگاه تربیت جنسی نوجوانان

با استقبال بالای مراجعین؛ کارگاه تربیت جنسی نوجوان برگزار شد

کارگاه تربیت جنسی نوجوان که ماه گذشته آغاز شده بود؛ عصر دیروز با استقبال بالای مراجعین به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی موسسه فرحان؛ دکتر زهره عباسی؛ رئیس سازمان نظام روانشناسی استان قم؛ روز گذشته کارگاه تربیت جنسی نوجوان خود را به اتمام رساند.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه نباید نوجوان را به حال خود رها کرد؛ افزود: همیشه باید هشیارانه اما با احتیاط از نوجوانمان مراقبت کنیم.

دکتر عباسی همچنین اسیب های جنسی را از نوجوان دور نداست و افزود: باید همواره در کنار کودک و نواجوان خود باشیم تا محیط امنی برای آلوده شدن نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز نمی توان نوجوانان را محدود کرد؛ تصریح کرد: از هر ارتباطی با نوجوان باید همانند یک فرصت بای رشد و تعالی مادر، پدر، نوجوان و خانواده استفاده کرد.

شایان ذکر است در این کارگاه ها مهارت های ارتباطی والدین و نوجوانان به طرز حرفه ای آموزش داده می شود تا ان شاالله جوانان فردای این مرز و بوم موفق تر از پیش باشند.