شیراز- اولین دوره آموزشی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در شیراز آغازشد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره  آموزشی با حضور اعظم کریمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان  و با  شرکت گروهی از  مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از سراسر کشور  و حضور اساتید برجسته  مشاوره ازدواج و خانواده در شیراز برگزار شد.

اعظم کریمی  در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی به خبرنگار مهر گفت: در اولین روز از این کارگاه صاحبی  مربی ارشد آموزش های رسمی و  نماینده مرکز آموزش واقعیت درمانی ایران  به  بحث و گفتگو با موضوع مشاوره پیش از ازدواج پرداخت.

وی بیان کرد: در این خصوص موضوعاتی نظیر اهمیت مشاوره های پیش از ازدواج با رویکرد شناخت درست از خود و نفر مقابل ،آشنایی با موانع طبیعی و منطقی زندگی مشترک ،کسب آمادگی برای یک زندگی مشترک خشنود  و اجتناب از ازدواج های مشکل دار مطرح شد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان  اضافه کرد: همچین  طرح  های کلی مشاوره پیش از ازدواج ،سنجش، آموزش و ارائه پیشنهاد و راهکار ها مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

 

کریمی عنوان کرد:  در ادامه جلسه به  آموزش مفاهیم و مولفه های اصلی دعوت به مسئولیت پذیری  در زندگی مشترک ، چالش ها و تعارض های بین زوجین اشاره شد.

این کار گاه در اولین روز از دوره آموزشی  مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در استان فارس برگزار شد  و این دوره آموزشی تا دوشنبه ٢۴ آذر ماه با کارگاه های مختلف و تخصصی ادامه خواهد داشت.