دوازده شکل مختلف عشق   

اغلب نیاز های احساسی ما را می توان در غالب نیاز به عشق خلاصه کرد.زن و مرد هرکدام شش نیاز عشقی منحصر به فرد دارند که جملگی به یک اندازه مهم هستند.مردها بیشتر به اعتماد،پذیرش،قدردانی،تحسین،تصدیق و تشویق نیاز دارند.شناخت نیاز های همسرمان با درک این دوازده شکل متفاوت عشق ساده می شود. جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از  مشاوره کودک کمک بگیرید  .

با مرور این فهرست می فهمید که چرا همسر شما احساس نمی کند که مورد مهر و عشق واقع شده است و از همه مهم تر این فهرست به شما جهت می دهد تا روابط خود با همسرتان را بهبود بخشید.   

 

     نیاز های اصلی عشقی زن و مرد

   نیاز دریافتی زن ها                   نیاز دریافتی مردها

۱-      توجه                                   اعتماد و اطمینان

۲-    درک کردن                              پذیرش

۳-    احترام                                   قدرشناسی

۴-    صمیمیت                                تحسین

۵-    اعتبار                                     تصدیق

۶-    قوت قلب                                تشویق

  درک نیاز های اصلی شما         

مطمئناً نیاز های غایی عاشقانه ی زن و مرد را می توان در دوازده موردی که به آن اشاره کردیم خلاصه نمود.اما اختصاص شش نیاز به معنای آن نیست که مردها به این شش مورد احتیاج ندارند.مردها هم به علاقه و توجه ، درک شدن، احترام و صمیمیت و اعتبار و قوت قلب احتیاج دارند.منظور ما از طرح نیاز اصلی این است که برای اینکه شخص بتواند پذیرنده و سایر انواع ارکان عشق باشد به آن نیاز دارد.

                         برآورده شدن یک نیاز اصلی قبل از اینکه شخصی

                         بتواند به طور کامل پذیرنده سایر انواع ارکان عشق

                         باشد لازم است.

یک مرد زمانی به شش نوع مهر و عشق اولیه مورد نیاز خانم ها بها می دهد که شش نیاز اصلی مهر و عشق او برآورده شده باشد.به همین شکل زن نیز به اعتماد و اطمینان ،پذیرش،قدرشناسی،تحسین،تأیید و تصدیق و شجاعت احتیاج دارد.اما پیش از آنکه بتواند این شش نوع مهر و عشق مربوط به خود برخوردار شده باشد. جهت پیشگیری از مشکلات خانوادگی از مشاوره کودک کمک بگیرید 

ممکن است زن آنچه را که می خواهد و به آن نیاز دارد ارزانی کند اما فراموش کند که مریخی مورد علاقه او ممکن است به چیز دیگری احتیاج داشته باشد.به همین شکل مردها هم متوجه نیازهای مهر و عشق مخصوص خودهستند و این حقیقت را فراموش می کنند که آنچه آن ها به آن نیاز دارند ممکن است همیشه مورد تأیید ونوسی مورد نظر آن ها نباشد.

بیش از هرچیز باید بدانیم کهکه این انواع عشق دوجانبه هستند.برای مثال وقتی یک مریخی علاقه و مهر و عشق خود را نشان می دهد،یک ونوسی خودبه خود جبران می کند و اعتماد و پذیرش را که مورد نیاز مرد است تأمین می نماید.به همین نحو وقتی یک ونوسی به یک مریخی اعتماد می کند، آن مریخی نیز خود به خود نیاز های مورد مهر و توجه قرار گرفتن زن ونوسی را برآورده می سازد.در زیر به دو مورد از این نیاز های زن و مرد اشاره خواهد شد:

۱-      زن به توجه و مرد به اعتماد و اطمینان نیاز دارد.

وقتی مردی به احساسات یک زن علاقه نشان می دهد و صمیمانه برای او آرزوی سعادت و خوشبختی می کند، زن احساس می کند که کسی او را دوست دارد و به او مهر می ورزد.وقتی مرد به این درجه از موفقیت رسید می تواند نخستین نیاز اولیه زن را برآورده سازد.

وقتی برداشت زن از مرد بی تعصب و پذیرنده باشد،مرد احساس می کند که به او اطمینان دارند.اعتماد داشتن به یک مرد باور کردن این نکته است که او بیشترین تلاش خود را برای سعادت شریک زندگیش به عمل می آورد.وقتی واکنش های زن نشان دهد که به توانایی ها و نیاز های مرد مورد علاقه اش اطمینان دارد،نخستین نیاز عشقی مرد برآورده می شود و او خود به خود به احساسات و نیازهای همسرش علاقه مند می گردد.

۲-      زن به درک شدن و مرد به پذیرفته شدن احتیاج دارد.

وقتی مردیبا برخورد همدلانه به زنی که احساسات خود را بیان می کند گوش فرادهد،زن احساس می کند که همسرش پیام او را دریافت کرده و بنابراین درک شده است.لازمه درک کردن شناخت قبلی افکار و احساسات شخص نیست.بلکه براساس شنیده ها،اقداماتی برای اعتبار بخشیدن به روابط صورت می گیرد.هرچه نیاز یک زن به شنیده شدن و درک شدن بیشتر برآورده شود او به سادگی بیشتری می تواند پذیرشی را که مردنیاز دارد به او ارزانی کند. جهت پیشگیری از مشکلات خانوادگی از مشاوره ازدواج کمک بگیرید.

وقتی زن مردی را بپذیرد قبدون اینکه به عمد بخواهد او را تغییر دهد ،مرد احساس پذیرش می کند.احساس می کند زن مورد علاقه اش او را پذیرفته و به توانایی های او ایمان دارد و این بدان معنا نیست که زن گمان می کند مرد مورد علاقه اش کامل و بدون عیب و نقص است .بلکه نشانه ی این است که زن سعی بربهبود و اصلاح مرد نمی کند،بلکه به او اعتماد می کند تا برای بهبود خود قدم بردارد.وقتی مردی احساس می کند که مورد پذیرش واقع شده،به راحتی بیشتری می تواند به سخنان زن مورد علاقه اش گوش فرادهد و درک شدنی را که او به آن نیاز دارد و شایسته ی آن است به او ارزانی دارد.برگرفته شده از کتاب مردان مریخی،زنان ونوسی