هم جنس گرایی در ازدواج و خانواده

یکی از موارد مهم و برجسته در درمان جنسی که چالش های خاص خود را دارد، اختلال هم جنس گرایی، درمان و رویکردهای درمانی مرتبط با آن است. درمانگر جنسی خواه ناخواه با آن مواجه شده و لازم است که با رویکرد های درمانی متناسب با آن آ شنایی لازم را داشته باشد.جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از مشاوره کودک کمک بگیرید.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با درمان هم جنس گرایی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.

۱.لزوم انطباق یافتن دانش روانشناسی با ویژگی های انسانی، فرهنگی و معنوی مردم و اجتماع

یافته های اصلی روانشناسی در اغلب جوامع بشری کاربرد دارد. اما با توجه به زادگاه آن که کشورهای غرب اروپاست، از برخی جنبه های انسانی و فرهنگی دارای سوگیری فرهنگی بوده و بایستی در آن تجدید نظر شود. به نحوی که انطباق لازم با وضعیت انسانی و فرهنگی موجود در جامعه ی مورد استفاده را بیابد

حدود دو دهه ی پیش در جوامع غربی هم جنس گرایی را از اختلال های جنسی خارج کردند. پس از آن هم جنس گرایی را به عنوان امری عادی و غیر پاتولوژیک محسوب کردند.به عبارتی هم جنس گرایی دیگر امری آسیب گونه و اختلال به شمار نمی رود . علت اصلی آن نیز وارد نمودن دیدگاه اومانیستی در این زمینه است. بدین صورت که اگر و در صورتی که اکثریت افراد  جامعه نسبت به هم جنس گرایی نگرشی عادی و غیر آسیب گونه داشته باشند، هم جنس گرایی امری عادی به شمار رفته و دیگر اختلال در نظر گرفته نمی شود.

در هر حال این گونه امور را نمی توان به جامعه ی کنونی ما که فرهنگی متفاوت از جهان غرب دارد تعمیم و مورد استفاده قرار داد. زیرا و حتی اگر پذیرش هم جنس گرایی برای فرد مبتلا قابل قبول باشد، اما برای خانواده ها و عامه ی مردم مورد تأ یید و مقبول نیست.

۲.هم جنس گرایی نوعی اختلال جنسی است.

در آسیب شناسی روانی هر اختلالی با سه معیار زیر مورد سنجش قرار می گیرد.

الف – آمار

ب – هنجار های اجتماعی

ج – آسیب زایی و مشکل آفرینی

هم جنس گرایی در اغلب جوامع بشری مشاهده می شود. هم چنین در طول تاریخ در میان برخی افراد و اقوام مانند قوم لوط وجود داشته است. البته آمار دقیقی در دسترس نیست، اما آن چه به طور معمول مشاهده می شود، حاکی از آن است که اکثریت افراد، زن و مرد دارای گرایش به جنس مخالف هستند.

این نکته نیز در طول دوران کاری روان درمانی، زوج درمانی و خانواده درمانی مشاهده شده که تعداد افراد مبتلا به هم جنس گرایی که برای درمان مراجعه کرده بودند، در حد محدودی بوده البته بعضی از آن ها به طور مستقیم مراجعه نموده و برخی نیز به دلیل مشکلاتی که هم جنس گرایی شان برای سایرین به وجود آورده بود، اطرافیانشان مراجعه کرده بودند.

در مجموع اکثریت افراد گرایش به جنس مخالف داشته و تعداد افرادی که گرایش به هم جنس دارند حتی در جوامع غربی نیز به صورت اقلیت و محدود هستند.

دومین معیار برای سنجش آسیب گونه بودن یک رفتار، هنجارهای اجتماعی است. در واقع آیا یک رفتار از نظر آحاد افراد یک اجتماع مورد قبول و پسندیده است یا خیر؟ هم جنس گرایی در اکثریت قریب به اتفاق جوامع بشری نوعی اختلال و نا هنجاری به شمار می رود. در همان جوامع غربی نیز تمامی افراد به هم جنس گرایی اعتقادی نداشته و برخی بی تفاوت و بعضی نیز مخالف آن هستند. حتی در همان جمهوری ایرلند نزدیک به نیمی از مردم، یعنی حدود ۴۶ درصد مخالف آن بودند.

در مجموع با توجه به ارزش های اجتماعی در اغلب جوامع بشری هم جنس گرایی امری هنجار محسوب نمی شود.

سومین معیار آسیب شناسی روانی برای یک رفتار ، آ سیب ها و مشکل آفرینی ها یی است که یک رفتار مختل و نا هنجار می تواند برای فردی به همراه داشته باشد. فرد مبتلا به هم جنس گرایی با توجه و گرایش به افرادی هم جنس از سوی آنان مورد طرد قرار گیرد. زیرا چنین امری مورد پذیرش تمامی افراد نیست. به همین مناسبت فرد هم جنس گرا مورد پذیرش اغلب افراد هم جنس نخواهد بود.

هم چنین خانواده فرد مبتلا از چنین امری دچار رنجش شده و فرزند هم جنس گرا مورد اعتراض قرار می گیرد .از سوی دیگر دوستان، آشنایان و فامیل احتمال دارد که رفت و آمد و معاشرتشان را با او محدود و یا قطع کنند. هم چنین از معاشرت فرزندانشان با فرد هم جنس گرا پیشگیری نمایند.جهت پیشگیری از مشکلات خانواده ازمشاوره خانواده کمک بگیرید.

هم جنس گرایی در برخی از جوامع جرم محسوب شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

در مجموع با توجه به سه معیار فوق هم جنس گرایی رفتاری آسیب گونه بوده و نوعی اختلال جنسی به شمار می رود

۳.نکوهش و منع کردن هم جنس گرایی در معنویت و آ ئین های الهی

نکته ی مهم دیگری که در ارتباط با اختلال شمردن هم جنس گرایی می توان عنوان نمود، منع شدن و نکوهش چنین امری در میان آئین های معنوی و ادیان الهی است.

۴.خانواده و والدین راضی به پذیرش هم جنس گرایی فرزندانشان نیستند.

چنین امری به تجربه مشاهده شده که اکثریت قریب به اتفاق خانواده ها حاضر به پذیرش هم جنس گرایی از سوی اعضای خانواده و به ویژه فرزندان نیستند.این امر به دلیل برخورداری از باورهای معنوی خانواده ها و در ادامه به دلیل هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و مورد پذیرش و مقبول نبودن آن از سوی خانواده و والدین است.

۵.عمده ترین علل گرایش به هم جنس گرایی

الف- مشاهده و یادگیری

ب- تجربه و توأم شدن آن با لذت

ج- محرومیت جنسی

د- افراط کاری های جنسی

ه- ضعف باورهای مرکزی

۶.استناد و دلایل هم جنس گراها برای توجیه

الف- استناد به عوامل وراثتی و ژنتیکی

ب- وجود چنین امری در میان جانوران

۷.چالش های درمان هم جنس گرایی

درمان هم جنس گرایی مانند سایر درمان ها که به ضاهر امری ساده به نظر می رسد،اما دارای مشکلات و دشواری های خاص خود است.در درجه ی اول درمانگر جنسی لازم است که از استعداد و علاقه مندی مورد نیاز در این زمینه برخوردار باشد.زیرا چنین درمانی با درمان فرد مجرد و یا متاهلی که دارای مشکلی در زمینه جنسی است تا حدودی متفاوت است.جهت پیشگیری از مشکلات ازدواج از مشاوره ازدواجکمک بگیرید.

برگرفته از کتاب درمان جنسی

دکتر حسن حمیدپور در مرکز مشاوره فرحان قم

باسمه تعالی

 

نامحسن                                                نام خانوادگی : حمیدپور                                    سال تولد: ۲۹/۱۱/۱۳۵۵

شماره‏شناسنامه۱۳۳۱۸                        محل تولدرفسنجان

سوابق تحصیلی:

مقطع

رشته و گرایش

سال ورود

سال فارغ التحصیلی

دانشگاه

شهر

کارشناسی

روانشناسی‏عمومی

۱۳۷۴

۱۳۷۸

اصفهان

اصفهان

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

۱۳۷۸

۱۳۸۱

فردوسی

مشهد

دکتری

روانشناسی بالینی

۱۳۸۳

۱۳۸۸

علوم بهزیستی و توانبخشی

تهران

 

 

سوابق شغلی:

شغل

سازمان

شروع

اتمام

شهرستان

درمانگر

کلینیک روان شناختی افق

۱۳۸۰

۱۳۸۱

مشهد

پژوهشگر

سازمان ملی جوانان

۱۳۸۱

۸۲

تهران

پژوهشگر

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۱

۱۳۸۲

تهران

درمانگر

مرکز مشاوره دانشگاه ولی عصر رفسنجان

۱۳۸۲

۱۳۸۳

رفسنجان

عضو هیأت علمی

جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم

۱۳۸۳

۱۳۸۵

تهران

درمانگر

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

۱۳۸۴

ادامه دارد

تهران

 

مقاله‌های ارائه شده در کنگره ها و همایش‌ها:

اسم مقاله

نام کنگره

شهر

دانشگاه

بررسی کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویی

اولین کنگره روان شناسی ایران

تهران

دانشگاه تربیت معلم

معنا و مضمون: افقهایی فراسوی شناخت درمانی

دومین کنگره روانشناسی بالینی

تهران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

هوش هیجانی: مفهومی جدید در روانشناسی بالینی

دومین کنگره روانشناسی بالینی

تهران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دیدگاه ویگوتسکی: کاربردهایی برای شناخت درمانی

اولین کنگره نوروپسیکولوژی شناختی در ایران

قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

سندرم اهمالکاری

دومین سمینار بهداشت روانی دانشجو

خرم‏آباد

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آسیب شناسی خانواده از دیدگاه شناختی

اولین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

رابطه بین سبکهای دلبستگی، طرح واره های شناختی و رضایت زناشویی

دومین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

گفتگوی درونی: مفهومی ارزشمند، اما فراموش شده در شناخت درمانی

دومین کنگره انجمن روان شناسی ایران

تهران

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

مقایسه کارایی و اثربخشی هشیاری فراگیر مبتنی بر شناخت درمانی در درمان و جلوگیری از عود افسرده‏خویی

دومین کنگره انجمن روان شناسی ایران

تهران

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

لب فورنتال، خودآگاهی و گفتار درونی: تلویحاتی برای شناخت درمانی

سومین کنگره نوروپسیکولوژی ایران

تهران

دانشگاه تربیت معلم

بررسی کارآیی و اثربخشی طرح واره درمانی در درمان شکست های عشقی دانشجویان

چهارمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان

شیراز

دانشگاه شیراز

عوامل شناختی مدل داگاس در پیش بینی نگرانی آسیب شناختی دانشجویان

پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان

تهران

دانشگاه شاهد

اقدامات و چالش های ساخت مقیاس ملی سلامت روان دانشجویان

پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان

تهران

دانشگاه شاهد

کارآیی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

مقیاس ملی سلامت روان دانشجویان: مطالعه مقدمات

سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

ترس و اجتناب از تجارب درونی در اختلال اضطراب فراگیر

سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

سوابق ترجمه و تألیف:

ردیف

نام اثر

مولف

ترجمه

ناشر

سال انتشار

۱

شناخت درمانی گروهی

مایکل فری

با همکاری دکتر علی صاحبی و زهرا اندوز

انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد

۱۳۸۲

۲

شناخت درمانی اختلالات شخصیت

جفری یانگ

با همکاری دکتر علی صاحبی

ارجمند ـ آگه

۱۳۸۴

۳

زوج درمانی

باگاروزی

با همکاری زهرا اندوز

آسیم

۱۳۸۷

۴

طرح واره درمانی ( جلد اول)

جفری یانگ

با همکاری زهرا اندوز

ارجمند

۱۳۸۶

۵

تکنیکهای شناخت درمانی

رابرت لیهی

با همکاری زهرا اندوز

ارجمند

۱۳۸۸

۶

زندگی خردمندانه: رویکرد شناختی ـ رفتاری

درایدن

با همکاری زهرا اندوز

آسیم

۱۳۸۷

۷

زمینه روان شناسی (جلد دوم)

هلیگارد

با همکاری دکتر  ارجمند

ارجمند

۱۳۸۶

۸

چالش های شناخت درمانی

آرون بک

ارجمند

۱۳۸۸

۹

شناخت درمانی تحوّلی

ژانت زارب

ارجمند

۱۳۸۸

۱۰

پیشگامان روانشناسی علمی در ایران

با همکاری دکتر قاسم زاده

ارجمند و آگاه

۱۳۸۹

۱۱

رهایی از زندان ذهن

ماتیو مک کی

با همکاری زهرا اندوز

ارجمند

۱۳۸۹

۱۲

طرح واره درمانی ( جلد دوم)

جفری یانگ

با همکاری زهرا اندوز

ارجمند

۱۳۹۰

۱۳

طرح واره درمانی برای استرس شغلی

مارتین بامبر

با همکاری حسین زیرک

ارجمند

۱۳۹۰

 ۱۴

تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیک

ماتیو مک کی

ارجمند

زیر چاپ

۱۵

شناخت درمانی برای بیماران چالش آفرین

جودیت بک

با همکاری حمید جمعه پور

ارجمند

زیر چاپ

مقاله های چاپ شده:

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال

شماره

بررسی کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده‌خویی

فصلنامه اندیشه و رفتار

۱۳۸۴

۴۱

شناخت درمانی و سوء تفاهمات جاری

مجله روان شناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۸۲

۳

بررسی کارایی و اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر هشیاری فراگیر در درمان افسرده خویی

پژوهش در سلامت روان شتاختی

۱۳۸۶

۲

اندیشناکی: مفهومی جدید در شناخت درمانی افسردگی

مجله بازتاب دانش

۱۳۸۵

۳

جای خالی سوال های سقراطی در شناخت درمانی

مجله بازتاب دانش

۱۳۸۶

۵

نظری به ترجمه متون روان شناسی

مجله بازتاب دانش

۱۳۸۷

۶

اهمیت روش شناسی در پزوهشهای رفتاری – شناختی

مجله بازتاب دانش

۱۳۸۷

۱۰

نظری به ترجمه متون روانشناسی

مجله بازتاب دانش

۱۳۸۸

۱۱

مساله دیرپای شناخت منفی در اضطراب و افسردگی

مجله بازتاب دانش

۱۳۸۸

۱۱

نگاهی به معادلهای فارسیmindfulness

مجله بازتاب دانش

۱۳۸۸

۱۳

نقش رابطه درمانی در رویکرد شناخت درمانی

مجله سلامت روان

۱۳۸۲

۲

کارایی طرحواره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

۱۳۸۹

۵۷

بررسی مقدماتی ثبات مدیریت در برخی از دانشگاه های ایران

مجله تولید علم

۱۳۸۹

۱۳

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

مجله روان‌شناسی کاربردی

۱۳۸۹

۱۴

رابطه بین گفتار خصوصی و خلاقیت در کودکان پیش‌دبستانی

مجله مطالعات روان‌شناختی

۱۳۸۹

۱۵

نقش آموزش پیش‌دبستانی در یادگیری مهارت‌های حرکتی و سازگاری اجتماعی

مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۳۸۸

۲۳

طرح های پژوهشی:

نام طرح

مجری

موسسه

نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان کرج

حسن حمیدپور

سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

رابطۀ بین گفتار خصوصی با خلافیت در کودکان پیش دبستانی

حسن حمیدپور

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

مدل فراشناختی در اختلالات هیجانی

حسن حمیدپور

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

عوامل موثر در فرسودگی شغلی کارکنان شهرداری تهران

حسن حمیدپور

شهرداری تهران

 

سوابق آموزشی:

دوره آموزشی

مدت زمان

مدرس

دانشگاه

شهر

رفتار درمانی شناختی

۲ سال

دکتر علی صاحبی

فردوسی

مشهد

زوج درمانی گاتمن

۲ روز

دکتر علی صاحبی

تربیت معلم

تهران

کاربرد تمثیل فارسی در بازسازی شناختی

۲ روز

دکتر علی صاحبی

تربیت معلم

تهران

سوابق مدیریتی و اجرایی:

سمت

زمان

مکان

مدیر گروه علوم‌شناختی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم

۲ سال

دانشگاه تربیت معلم

عضو کمیته علمی سومین کنگره روان‌شناسی ایران

اسفند ۸۹

انجمن روان‌شناسی ایران

 

سابقه تدریس:

نام درس

مقطع

دانشگاه

رفتار درمانی شناختی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انستیتو روانپزشکی

ارزیابی بالینی (۱)

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، انستیتو روانپزشکی

شخصیت

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران، انستیتو روان‌پزشکی تهران

مهارتهای زندگی

دکتری

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

روان شناسی عمومی

کارشناسی گفتار درمانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

 

برگزاری کارگاه های آموزشی:

دوره آموزشی

مدت زمان

محل برگزاری

مخاطبین

طرح واره درمانی

۲ روز

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

کارشناسان مراکز مشاوره منطقه یک کشور

رفتار درمانی شناختی برای افسردگی

۲ روز

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

کارشناسان مراکز مشاوره منطقه یک کشور

رفتار درمانی شناختی برای اختلال اضطراب فراگیر

۲ روز

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

کارشناسان مراکز مشاوره منطقه یک کشور

رفتار درمانی شناختی برای افسردگی

۴ روز

انستیتو روانپزشکی تهران

دانشجویان کارشناسی ارشد

طرح واره درمانی

۲ روز

مرکز مشاوره روزبه

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

رفتار درمانی شناختی برای افسردگی

۲ روز

مرکز مشاوره آستان قدس

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

طرح واره درمانی

۲ روز

دانشگاه شیراز

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

طرح واره درمانی

۲ روز

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کارشناسان مرکز مشاوره منطقه سه کشور

طرحواره درمانی

۲روز

مرکز مشاوره روزبه

دانشجویان کارشناسی ارشد

طرحواره درمانی

۶روز

سازمان بهزیستی کشور

کارشناسان مرکز بهزیستی کشور

رفتار درمانی شناختی:سنجش و فرمول بندی

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

رفتار درمانی شناختی برای افسردگی

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

رفتار درمانی شناختی برای اختلال وسواسی اجباری

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

رفتار درمانی شناختی برای اختلال اضطراب فراگیر

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

رفتار درمانی شناختی برای اختلال هراس اجتماعی

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

رفتار درمانی شناختی برای افزایش عزت نفس

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

مقاومت در شناخت درمانی

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

طرحواره درمانی

۲روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

زوج درمانی شناختی – رفتاری

۳روز

دانشگاه جامع علمی -کاربردی

کارشناسان مراکز مشاوره دانشگاه جامع علمی -کاربردی

مقاومت در شناخت درمانی

۱روز

دومین گنگره روانشناسی بالینی ایران

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

رفتار درمانی شناختی برای اختلال وسواسی اجباری

۲روز

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

کارشناسان مرکز مشاوره

طرحواره درمانی

۲روز

هلال احمر تبریز

کارشناسان مراکز مشاوره

طرحواره درمانی

۲روز

هلال احمر تبریز

کارشناسان مراکز مشاوره

طرحواره درمانی

۲روز

انجمن روان شناسی ایران

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

طرحواره درمانی

۲روز

بهزیستی گیلان

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

طرحواره درمانی

۶روز

دانشگاه ازاد رودهن

اعضائ هیئت علمی

شناخت درمانی اختلات شخصیت

۲روز

سازمان بهزیستی کشور

کارشناسان مرکز بهزیستی کشور

رفتار درمانی شناختی

۱۱ روز

مرکز مشاوره بامداد

دانشجویان کارشناسی ارشد

توجه آگاهی

۱ روز

انجمن روان شناسی ایران

دانشجویان کارشناسی ارشد

شناخت درمانی تحولی

۲ روز

انجمن روان شناسی ایران

دانشجویان کارشناسی ارشد

رفتار درمانی شناختی

۱۰ روز

انجمن روان‌شناسی ایران

دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

مشاوره پایان نامه:

عنوان

دانشگاه

مقطع

تاریخ دفاع

سمت

اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی – رفتاری مایکن بام در کاهش علائم کمرویی و گوشه گیری کودکان

بین المللی امام خمینی

کارشناسی ارشد

پاییز۱۳۸۷

مشاور

مقایسه تشکیل مفهوم در کودکان شنوا و ناشنوا

بین المللی امام خمینی

کارشناسی ارشد

زمستان۱۳۸۷

مشاور

اثر بخشی فرا شناخت درمانی در درمان اختلال اضطراب فراگیر

تبریز

کارشناسی ارشد

زمستان۱۳۸۹

مشاور دوم

اثر بخشی شناخت درمانی  داگاس در درمان اختلال اضطراب فراگیر

تبریز

کارشناسی ارشد

بهار۱۳۸۹

مشاور دوم

اثر بخشی توجه اگاهی در کاهش استرس

ازاد اسلامی

دکتری

در حال انجام

مشاور دوم

رابطه بین توجه آگاهی با نظم بخشی هیجانی

آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد

در حال انجام

راهنما

پژوهشگران موفق به شناسایی ژنی شده اند که می تواند برخی کودکان را مستعد ابتلا به افسردگی کند

پژوهشگران موفق به شناسایی ژنی شده اند که می تواند برخی کودکان را مستعد ابتلا به افسردگی کند .
دیلی میل در این خصوص می نویسد: پژوهشگران دانشگاه تگزاس در مطالعه روی کودکان حامل این ژن متوجه شدند که این کودکان برای ابتلا به افسردگی مستعدتر بودند و واکنش های شدیدی نسبت به موقعیت های استرس آور نشان می دادند.
به نظر می رسد که این ژن مرتبط با واریان هایی باشد که با ابتلا به اختلال دو قطبی ارتباط دارند. اختلال دوقطبی نوعی اختلال خلقی و یک بیماری روانی است. افراد مبتلا به این اختلال دچار تغییرات شدید خلقی می‌شوند. اختلال دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند.
بیماری معمولاً با دوره‌ای از افسردگی آغاز می شود و پس از یک یا چند دوره از افسردگی، دوره شیدایی بارز می‌شود.
پژوهشگران در این مطالعه سلول های تک هسته ای خون محیطی را در ۱۸ کودک و نوجوان تجزیه و تحلیل کردند و این افراد را در سه گروه: بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی، فرزندان تحت تاثیر قرار نگرفته از والدین مبتلا به اختلال دو قطبی و فرزندان والدینی که هیچ سابقه اختلال های روانی نداشتند، تقسیم کردند.
نتیجه این تجزیه و تحلیل ها نشان داد که در قیاس با کودکان گروه کنترل، بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و فرزندان تحت تاثیر قرار نگرفته از والدین مبتلا به اختلال دو قطبی، تغییرات ژنتیکی داشتند که می تواند بر واکنش نسبت به استرس تاثیر بگذارد.
دکتر گابریل فرایز از مرکز علوم بهداشت دانشگاه تگزاس که ریاست این مطالعه را بر عهده داشت، گفت: می دانیم که کودکان والدین مبتلا به اختلال دو قطبی با افزایش خطر ابتلا به این بیماری روبرو هستند اما مکانیزم های بیولوژیکی عمدتا مشخص نیستند.
وی افزود: پدر و مادران مبتلا به اختلال دو قطبی به دلیل بیماری خود، زندگی را با سختی سپری می کنند که این موضوع استرس های محیطی بیشتری برای آنها به بار می آورد. از این رو کودکان انها نیز به دلیل نشانگرهای ژنتیکی که دارند، برای ابتلا به استرس مستعدترند.
به گفته پژوهشگران، یافته جدید آنها زمینه های تازه ای را برای مطالعات ایجاد کرده است که می تواند شامل تلاش برای کاهش استرس های محیطی و بررسی این موضوع باشد که آیا عوامل دارویی می توانند این تغییرات ژنتیکی را در کودکان مستعد قبل از پیشرفت این اختلال معکوس کنند یا خیر.
پژوهشگران خاطرنشان کردند از آنجا که شناخت مشکلات مرتبط با سلامت روانی در میان کودکان از موضوعات مهمی تلقی می شوند، این مطالعه گام مهمی در این مسیر به شمار می رود.

هشت رفتار که احساسات کودکتان را نابود می کند

در زیر به ۸ رفتاری از شما اشاره می‌کنیم که موجب می‌شود فرزندتان دچار مشکل سلامت ذهنی، روابط خانوادگی ضعیف، روابط ضعیف با همسالان، اعتمادبه‌نفس پایین و مشکلات احساسی مزمن شود.

۱. به فرزندتان می‌گویید هیچ احساساتی از خود بروز ندهد.
اگر فرزندتان عصبانیت، ناراحتی یا ترس از خود نشان دهد، مسخره‌اش می‌کنید و به او می‌گویید که نباید هیچیک از احساسات خود را نشان دهد. یک راه دیگر هم این است که احساساتی شدیداً بیشتر از آنها نشان دهید، طوریکه بچه مجبور شود احساسات خود را فراموش کرده و برای آرام کردن شما وضعیت روحی خود را تغییر دهد.
۲. قوانینی متناقض می‌گذارید.
هیچوقت درمورد انتظاری که از رفتار فرزندتان دارید به طور واضح صحبت نمی‌کنید. طوری برخورد می‌کنید که فرزندتان باید حدس بزند که چه توقعی از او دارید. قوانینی که برای او می‌گذارید را هم مدام تغییر می‌دهید. درمورد عواقب کارهایش و تنبیهات هم کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی عمل می‌کنید.
۳. از فرزندتان می‌خواهید مشکلتان را حل کند.
همه نگرانی‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات ارتباطی‌تان را به طور روزانه با فرزندتان مطرح می‌کنید. از او کمک می‌خواهید و جلو او خودتان را ناتوان از حل مشکلاتتان درمورد پول، کار و روابط نشان می‌دهید.
طوری جلو فرزندتان رفتار می‌کنید که حتی از پس مراقبت از خودتان و مشکلاتتان هم برنمی‌آیید.
۴. همسرتان را تحقیر می‌کنید.
هیچوقت در مقابل فرزندتان به همسرتان محبتی نشان نمی‌دهید و درعوض مدام از او انتقاد می‌کنید. رفتارتان با همسرتان در مقابل بچه‌ها یا سرد و بی‌تفاوت است و یا با دعوا و جنگ و جدال همراه است. به طور مداوم همدیگر را به طلاق تهدید می‌کنید طوریکه فرزندتان با اضطرابی مزمن زندگی می‌کند.
اگر از هم طلاق گرفته باشید هم رابطه‌ای سرد، تلخ و عصبانی دارید و همیشه همسر سابقتان را مقصر مشکلات زندگی‌تان معرفی می‌کنید. خیلی وقت‌ها هم فرزندتان را مسبب و دلیل جدایی‌ از همسرتان قلمداد می‌کنید.
۵. او را برای مستقل شدن تنبیه می‌کنید.
فرزندتان چه دو ساله باشد، چه دوازده ساله یا هجده ساله، وقتی افکار، احساسات یا خواسته‌هایی از خود را مطرح می‌کند که متفاوت با شماست، دچار عصبانیت و ناراحتی می‌شوید.
اگر نشانه‌هایی از علاقه به کشف چیزهای نو، ملاقات با افراد جدید یا ابراز هر فکر یا احساسی که متفاوت با شماست نشان دهد، با این جمله به او پاسخ می‌دهید، «چطور میتونی اینکارو با من بکنی؟»
۶. ارزش خودتان را بر عملکرد فرزندتان وابسته می‌کنید.
اعتمادبه‌نفس خودتان را به ظاهر، رفتار، وضعیت درسی و تعداد دوستان فرزندتان وابسته می‌کنید. به آنها یادآور می‌شوید که عملکرد آنها به شما برمی‌گردد و شکست آنها باعث می‌شود احساس کنید پدر/مادر بدی بوده‌اید. فشار شدیدی به آنها وارد می‌کنید تا در همه کار بهترین باشند.
۷. وارد روابط فرزندتان می‌شوید.
تمام رفتارهای فرزندتان در روابط خود را هدف قرار می‌دهید. اگر در مدرسه دچار مشکل می‌شود، بلافاصله برای حرف زدن با معلم او به آنجا می‌روید. با بزرگ‌تر شدن فرزندتان شدیداً درگیر دوستی‌های او و روابط عاشقانه‌اش می‌شوید.
اگر بیشتر از یک فرزند داشته باشید، با مقایسه کردن مداوم آنها با همدیگر، حتی وارد روابط خواهر و برادری آنها می‌شوید.
۸. از فرزندتان انتظار دارید آرزوهای برآورده‌نشده شما را به انجام برسانند.
فرزندتان را مجبور به انجام کارهایی می‌کنید که آرزو داشتید وقتی کودک یا نوجوان بودید انجام می‌دادید. اگر همیشه آرزو داشتید یک رقصنده حرفه‌ای شوید، از دو سالگی فرزندتان را در کلاس رقص ثبت‌نام می‌کنید. اگر یک روز بخواهد آن را کنار بگذارد، به طرز عصبی به گریه می‌افتید و حداقل یک هفته با او قهر می‌کنید.
اگر همیشه می‌خواستید یک بسکتبالیست حرفه‌ای شوید، پسرتان را مجبور می‌کنید در همه زمان‌ها یک توپ بسکتبال همراه خود داشته باشد و از هر موقعیتی برای تمرین استفاده کند. به او می‌گویید که اگر نتواند وارد یک تیم خوب بسکتبال شود، به کلی از او ناامید خواهید شد.
اگر احساس می‌کنید مطالبی که در این مقاله ذکر شد، به وضعیت خانواده شما نزدیک است، حتماً باید به دنبال روان‌درمانی برای به دست آوردن بینش احساسی، بالا بردن مهارت‌هایتان بعنوان والدین یا حل مسائل مربوط به کودکی و نوجوانی خودتان باشید.

حل مشکلات خانواده به صورت یک زوج

   همه باید با دقت گوش دهند، آرام صحبت کنند و دیر خشمگین شوند.

میندی فریاد زد: ( من هیچ وجه، من به هیچ عنوان به ویسکانسین نمی آیم. حتی باورم نمی شود این را از من بخواهی.)

برنت گفت: ( میندی، تو درست متوجه نشدی. من مجبورم به شهرمان برگردم تا به والدینم کمک کنم. چرا در این مورد این قدر خود خواهی؟ )

میندی و برنت که نامزد بودند برای مشاوره قبل از ازدواج نزد ما آمدند هر دو جدی و عصبانی بودند. برنت به عنوان فرزند ارشد خانواده اش احساس می کرد باید به ویسکانسین برگردد تا به والدینش کمک کند، زیرا پدرش کم کم داشت سلامتی خود را از دست می داد. میندی در ایلینوی بزرگ شده بود و علاقه ای نداشت که به ایالت دیگری برود. در اینجا او از مصاحبت با دوستان و خانواده اش لذت می برد و در شغل جدیدش نیز در حال پیشرفت بود.

در مورد چنین موضوع مهمی، برنت حس می کرد که میندی توجهی به پدر او ندارد و میندی عقیده داشت که برنت به احساسات او توجه نمی کند. گفت و گوی آنها در مورد محل زندگی و بهترین راه کمک به والدین برنت به بحثهای تندی تبدیل شده بود که باعث شد هر دو احساس کنند که دیگری او را درک نمی کند و احساس سردرگمی و عصبانیت می کردند. آنها نمی توانستند به گونه ای در مورد مشکل خود بحث کنند که مؤثر باشد و آن را حل کنند.

تنها برنت و میندی نیستند که از حل مشکلاتشان عاجز هستند. بیشتر زوجها، گهگاهی تلاش مذبوحانه ای می کنند تا مثبت باشند و از حمله به دیگری اجتناب کنند.از اینکه چنین عبارتی را می نویسیم متنفرم، اما اغلب روشهایی که ما برای کنترل مشکلات خود به کار می بریم، شبیه برخی از ویژگیهای خاص بعضی از حیوانات است. آیا شما نیز از این روشهای نامناسب استفاده کرده اید؟

 چگونه تعارضها را کنترل می کنید؟

لاک پشت – عقب نشینی کننده

دیو یک لاکپشت است. وقتی با تعارضی مواجه می شود، واکنش معمول او عقب نشینی است. او طی مدتی که مشکلی وجود دارد سرش را در لاک سختش فرو می برد. کلودیا که گاهی به یک تبادل کلامی داغ علاقه مند است، روی لاک او ضربه می زند، اما هیچ نتیجه ای نمی گیرد.

آیا شما یک لاک پشت هستید؟ آیا معمولاً از مشکلات فرار می کنید؟ ممکن است از نظر فیزیکی فرار کنید، مانند بیرون رفتن از اتاق؛ یا ممکن است از نظر عاطفی فرار کنید، مانند سرد برخورد کردن با دیگری. شاید احساس ناامیدی می کنید و حس می کنید که به هر حال، شما برنده نیستید. پس چرا در مورد این مشکل بحث کنید؟ فرار و عقب نشینی این عیب را دارد که به روابط آسیب می زند و مانع از یافتن راه حت ممکن می شود.

راسو – مهاجم

آیا شبیه راسو هستید؟ راسو در طعنه و زخم زبان استاد است و معمولاً به سرعت حرف می زند. او ترجیح می دهد شخص مقابل بد به نظر آید تا آنکه با ضعفهای او کنار بیاید. کلودیا مانند یک راسو است. او معمولاً گرایش به حمله دارد و دیو را بدبو می کند. او ترجیح می دهد بر آنچه دیو انجام داده، یا نداده است متمرکز شود و مسئولیتی را از جانب خود نمی پذیرد. ما طی سالهایی که سمینار های زنده ازدواج را برپا کرده ایم، لاک پشتهای زیادی را ملاقات کرده ایم که با راسو ازدواج کرده اند. حتی گونۀ جدیدی را مشاهده کرده ایم که ترکیبی از راسو – لاک پشت هستند. آنها برخورد دیگری را با حمله کردن کنترل می کنند و سپس به درون لاکشان فرو می روند. جهت پیشگیری از مشکلات خانواده از مشاوره خانواده کمک بگیرید.

آفتاب پرست – مطیع

ناتل خود را آفتاب پرست می داند. سالها قبل او در خانۀ پدری اش یاد گرفت که دیگران را خشنود کند. او که کوچک ترین دختر خانواده بود، متوجه شد که بیان عقیده، خطرناک است. در واقع به او اجازه ابراز عقیده نمی دادند. حتی امروز نیز او دوست دارد دیگران را خشنود کند، اما حال گاهی جسورتر است ( گاهگاهی می تواند حتی شبیه راسو شود).

آفتاب پرست رنگ عوض می کند تا با طبیعت پیرامونش هماهنگ شود، بنابراین از تعارض جلوگیری می کند. او با هر عقیده ای که ابراز شود، موافقت می کند. وقتی با گروه آرامی است، او نیز آرام می شود. وقتی با یک گروه پرسرو صداست، پرسرو صدا می شود. علاقه اش به هماهنگی و مقبول بودن مانع از آن می شود که عقیدۀ واقعی خود را بیان کند. پس وقتی با تعارضی مواجه می شود، همرنگ جماعت می گردد.  چنین شخصی اغلب پس از سالها زندگی زناشویی همراه با تسلیم و اطاعت، یکباره همسرش را ترک می کند. هیچ کس نمی تواند بفهمد چه چیزی باعث رفتن او شد، زیرا او همیشه به طور متقاعد کننده ای خود را وفق داده است. اما هر کس ظرفیتی دارد ۰ مانند بادکنکی که بزرگ و بزرگ تر می شود و بعد ناگهان می ترکد ).

سگ آبی – اجتناب کننده

کارت، سگ آبی خانۀ ماست. اگر مشکل عاطفی یا مشکل پیچیده ای پیش بیاید، گاهی به جای آنکه به موضوع بپردازد، به قسمت دیگری از خانه پناه می برد و تلوزیون یا کامپیوتر را روشن می کند. سگ آبی زمانی که با تعارضی مواجه می شود، خود را مشغول می کند. این افراد اغلب به کارکردن اعتیاد دارند و وقتی تنشی وجود دارد، خود را سرگرم کار دیگری می کند.

جغد – استدلال گر

جغد، مانند لاک پشت از برخورد جلوگیری می کند. تنها، به روشی متفاوت این کار را می کند. او استدلال گر است. شعار او این است: ( به هر قیمتی از احساسات دوری می کند!) جغد با خوشحالی در مورد یک مسئله بحث استدلالی می کند، اما خارج از استدلالش هیچ احساسی ندارد. او دوست دارد با حقایق و ایده ها برخورد کند.

گوریل – برنده

گوریل باید به هر قیمتی برنده شود. سلاحهای مورد علاقۀ او ترسانیدن و اقدام عملی است. در زیر پوستۀ خشن او ممکن است فردی ترسو وجود داشته باشد که به هر قیمت شده می خواهد خوب به نظر آید. او بعغضها و عداوتها، ناراحتیها و اشتباهات را در دل دارد تا در وقت مناسب آنها را به کار برد. او دوست دارد به شما بگوید که هر چیزی اشکالاتی دارد و اینکه چرا حق با اوست! جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از مشاوره کودک کمک بگیرید.

 

 سبک شما چیست؟

آیا شما یکی از دوستان حیوان ما هستید؟ شاید بخواهید به آخرین باری که عصبانی شدید فکر کنید. آیا می توانید به یاد آورید که چه احساسی داشتید؟ احساس می کردید شما را درک نمی کنند. یا احساس ترس، ناراحتی، تحقیرو تنهایی می کردید؟ چه واکنشی نشان دادید؟

وقتی لاک پشت عصبانی می شود، دوست دارد عقب نشینی کند؛ راسو ترجیح می دهد حمله کند؛ آفتاب پرست تسلیم می شود؛ سگ آبی خود را به کاری مشغول می کند؛ جغد معمولاً استدلال می کند؛ و گوریل واقعاً می خواهد برنده شود.

در مورد یک واکنش مناسب برای خشم فکر کنید:

– می توانم بگذارم آتش مشکل و گرفتاری سرد شود.

– می توانم سریعاً از الگوی ارتباطی تهاجمی خارج شوم.

– می توانم مانع از لبریز شدن دیگ جوشان خشم خود شوم.

– ما می توانیم مشکل را با هم حل کنیم و احساس صمیمیت بیشتری پیدا کنیم.

– راههای دیگر.

خوشبختانه امید به بهبودی هست. تمام پاسخهای مثبت بالا عملی هستند. اما ابتدا مهم است که با خشم برخورد کنیم و ازالگوی تهاجمی خارج شویم.

برگرفته از کلیدهای همسران موفق