کارگاه والد مشاور

با کارگاه والد مشاور، مشاور خانواده خود باشید.
مدرس: دکتر زهره عباسی
مدت: ۲۵ ساعت در ۱۲ جلسه (چهارشنبه ها)
رایگــــــــــــــان

کارگاه آموزشی خلاقیت در کودکان و نوجوانان

مدرس:
آقای اسماعیل عبداللهی
مدت: ۱۲ ساعت در ۸ جلسه
زمان: شنبه ها ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

کارگاه مهارت های زندگی نوجوانان

کارگاه مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان

آموزش مهارت های دهگانه زندگی:
خودآگاهی، ارتباط موثر، همدلی، دوستیابی، تفکر خلاق، تفکر نقاد، مراقبت از بدن، حل مساله و تصمیم گیری، احساسات، کنترل خشم
در سه گروه سنی خردسالان، کودکان و نوجوانان
مدرسان: خانم دکتر زهره عباسی
آقای اسماعیل عبداللهی
زمان: پنج شنبه ها، ده جلسه در ده هفته متوالی
مکان: مرکز مشاوره فرحان