مشاوران مرکز

در این بخش می توانید کارتابل مشاوران مرکز مشاوره فرحان را ملاحظه بفرمایید. لازم بذکر است تمامی مشاوران مرکز مشاوره فرحان دارای عضویت در سازمان نظام روانشناسی کشور می باشند.

مشاوران

مرکز مشاوره فرحان

blank

مدیریت و موسس مرکز مشاوره فرحان

دکتر زهره عباسی

دکترای تخصصی روانشناسی (حوزه کودک و نوجوان)
فارغ التحصیل دانشگاه دولتی اصفهان
ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شورای استانی قم
هئیت علمی دانشگاه طلوع مهر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (شماره عضویت : 9197)
دارای پروانه اشتغال تخصصی با شماره ۳۷۵۹
عضو انجمن روانشناسی ایران
مدرس موسسه روانشناسی مدت

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

دکتر فاطمه حیدری ثابت

دکتر فاطمه حیدری ثابت

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: 10064
شماره پروانه: 5083

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر نفیسه احمدی

دکتر نفیسه احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 10946
شماره پروانه: 5022

دکتر مینا رجبی

دکتر مینا رجبی

دکترای تخصصی مشاوره

پیش از ازدواج، خانواده، سکس تراپ
شماره عضویت: 10758

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: 7815

دکتر مهدیه مظاهری

دکتر مهدیه مظاهری

دکتری روانشناسی تخصصی

خانواده، اختلالات خلقی
شماره عضویت: 10133

دکتر حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی

دکترای روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی و اضطرابی، خانواده، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 20438

مریم احمدی

مریم احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

اختلالات خلقی، اضطراب، وسواس، خانواده
شماره عضویت: 6330

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

دکتری تخصصی مشاوره

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28691

دکتر ابراهیم بهشتی

دکتر ابراهیم بهشتی

دکترای روانشناسی تخصصی

زوج درمانگر، درمانگر بالینی
شماره عضویت: 15076
شماره پروانه: 5203

دکتر اعظم زارع

دکتر اعظم زارع

دکترای روانشناسی تربیتی

پیش از ازدواج، زوج درمانگر
شماره عضویت: 97126

جواد قاسمی زرنوشه

جواد قاسمی زرنوشه

کارشناس ارشد روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: 10884

زهرا وحیدی

زهرا وحیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر
شماره عضویت: 25666

زینب معینی پور

زینب معینی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 29449

مجتبی قاسمی

مجتبی قاسمی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

پیش از ازدواج
شماره عضویت: 7130

زهرا رضایی

زهرا رضایی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

پیش از ازدواج، زوج درمانی
شماره عضویت: 31243

علی صابری

علی صابری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده

اضطراب، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: 27286
شماره پروانه:

علی کریمی

علی کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، افسردگی، زوج درمانی
شماره عضویت: 9259
شماره پروانه: 9259

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکترای روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان، کودکان استثنائی
شماره عضویت: 4583

دکتر مبین صالحی

دکتر مبین صالحی

دکتری روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 6230
شماره پروانه: 3741

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر نفیسه احمدی

دکتر نفیسه احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 10946
شماره پروانه: 5022

دکتر فاطمه شریف موسوی

دکتر فاطمه شریف موسوی

کاندیدای دکتری روانشناسی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 23079

دکتر شیما سادات برقعی

دکتر شیما سادات برقعی

دکترای روانشناسی تخصصی

کودک و نوجوان، وسواس بزرگسال
شماره عضویت: 22758

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

دکتری تخصصی مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27273

زهرا نادری

زهرا نادری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 18510

لیلا اکرادلو

لیلا اکرادلو

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 25136

لیلا سروده

لیلا سروده

دکتری روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28807

دکتر هدی لاجوردی

دکتر هدی لاجوردی

دکترای روانشناسی تخصصی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 10923

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

دکتری تخصصی مشاوره

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28691

نعیمه اسماعیلی راد

نعیمه اسماعیلی راد

دکتری روانشناسی تربیتی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 20065

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

کاندیدای دکتری روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 31547

سعیده ملکوتی

سعیده ملکوتی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 12792

سمیه سلطانی

سمیه سلطانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان، اتیسم
شماره عضویت: 27290

بهروز ناظمی پور

بهروز ناظمی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 14539

بهاره احدی نیا

بهاره احدی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 33068

زهره مؤیدی

زهره مؤیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، تحصیلی
شماره عضویت: 18510

زینب معینی پور

زینب معینی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 29449

فائزه پناهی

فائزه پناهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، نوروفیدبک، علوم شناختی
شماره عضویت: 37249

محمد شبخیز

محمد شبخیز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35455

محمد عابری کمال

محمد عابری کمال

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوجوان
شماره عضویت: 11563

فاطمه فتوحی

فاطمه فتوحی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

اتیسم، کار درمانی
شماره عضویت: 37075

مریم تاراج

مریم تاراج

کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 36914

حسین ساعدی

حسین ساعدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27337

محمدجواد رضایی

محمدجواد رضایی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35848

غزاله نائینی

غزاله نائینی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 32950

ژیلا خادم امیری

ژیلا خادم امیری

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35873

نسرین اسدی اربابی

نسرین اسدی اربابی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 30078

الهام محمد امینی

الهام محمد امینی

کارشناسی گفتار درمانی

گفتار درمانگر
شماره نظام پزشکی: گ-۹۴۰

فاطمه پناه زاده

فاطمه پناه زاده

کارشناسی گفتار درمانی

گفتار درمانگر
شماره نظام پزشکی: گ-۱۵۴۶

مریم صادق زاده

مریم صادق زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، تحصیلی
شماره عضویت: 37903

دکتر حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی

دکترای روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی و اضطرابی، خانواده، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 20438

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

دکتر مهدیه مظاهری

دکتر مهدیه مظاهری

دکتری روانشناسی تخصصی

خانواده، اختلالات خلقی
شماره عضویت: 10133

مریم احمدی

مریم احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

اختلالات خلقی، اضطراب، وسواس، خانواده
شماره عضویت: 6330

فاطمه سادات قربانی نیا

فاطمه سادات قربانی نیا

دکتری روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی
شماره عضویت: 6193

دکتر شیما سادات برقعی

دکتر شیما سادات برقعی

دکترای روانشناسی تخصصی

کودک و نوجوان، وسواس بزرگسال
شماره عضویت: 22758

دکتر زهرا دولتی

دکتر زهرا دولتی

دکتری روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی
شماره عضویت: 26480

دکتر ابراهیم بهشتی

دکتر ابراهیم بهشتی

دکترای روانشناسی تخصصی

زوج درمانگر، درمانگر بالینی
شماره عضویت: 15076
شماره پروانه: 5203

سپیده قزاقی

سپیده قزاقی

کارشناسی ارشد روانشناسی

طرحواره درمانگر
شماره عضویت: 19967

زهرا سیار

زهرا سیار

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: 30075

شیما محمدی

شیما محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

طرحواره درمانگر، بالینی، فردی، کودک
شماره عضویت: 6787
شماره پروانه: 3742

فریبا بلوری

فریبا بلوری

کارشناسی ارشد روانشناسی

روابط بین فردی، اعتیاد
شماره عضویت: 23917

زهرا وحیدی

زهرا وحیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر
شماره عضویت: 25666

زهرا مطلب

زهرا مطلب

کارشناسی ارشد روانشناسی

بزرگسال، اختلالات خلقی
شماره عضویت: 23268

علی صابری

علی صابری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده

اضطراب، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: 34968

علی کریمی

علی کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، افسردگی، زوج درمانی
شماره عضویت: 9259
شماره پروانه: 9259

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکترای روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان، کودکان استثنائی
شماره عضویت: 4583

بهاره احدی نیا

بهاره احدی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 33068

فائزه پناهی

فائزه پناهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، نوروفیدبک، علوم شناختی
شماره عضویت: 37249

فاطمه فتوحی

فاطمه فتوحی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

اتیسم، کار درمانی
شماره عضویت: 37075

علی اصغر سناوندی

علی اصغر سناوندی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مشاوره و راهنمای تحصیلی
شماره عضویت: 32508

زهره مؤیدی

زهره مؤیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، تحصیلی
شماره عضویت: 18510

محمد بادی

محمد بادی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مشاوره تحصیلی و شغلی
شماره عضویت: 27286

مریم صادق زاده

مریم صادق زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، تحصیلی
شماره عضویت: 37903

زینب معینی پور

زینب معینی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 29449

دکتر حسین برهانی

دکتر حسین برهانی

تخصص پره بورد (گواهینامه) روان‌پزشکی

روانپزشکی
شماره پروانه نظام پزشکی: 32343

دکتر علی اصغر اکبری

دکتر علی اصغر اکبری

تخصص پره بورد (گواهینامه) روان‌پزشکی

روانپزشکی
شماره پروانه نظام پزشکی: 49002

دکتر الاء خلیفه شوشتری

دکتر الاء خلیفه شوشتری

تخصص پره بورد (گواهینامه) روان‌پزشکی

روانپزشکی
شماره پروانه نظام پزشکی: 89347

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر هدی لاجوردی

دکتر هدی لاجوردی

دکترای روانشناسی تخصصی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 10923

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28691

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: 31403

بهاره احدی نیا

بهاره احدی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 33068

فائزه پناهی

فائزه پناهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، نوروفیدبک، علوم شناختی
شماره عضویت: 37249

محمد شبخیز

محمد شبخیز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35455

غزاله نائینی

غزاله نائینی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 32950

محمدجواد رضایی

محمدجواد رضایی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35848

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

دکتری تخصصی مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27273

بهاره احدی نیا

بهاره احدی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 33068

فائزه پناهی

فائزه پناهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، نوروفیدبک، علوم شناختی
شماره عضویت: 37249

غزاله نائینی

غزاله نائینی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 32950

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر فاطمه حیدری ثابت

دکتر فاطمه حیدری ثابت

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: 10064
شماره پروانه: 5083

دکتر اعظم زارع

دکتر اعظم زارع

دکترای روانشناسی تربیتی

پیش از ازدواج، زوج درمانگر
شماره عضویت: 97126

دکتر مبین صالحی

دکتر مبین صالحی

دکتری روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 6230
شماره پروانه: 3741

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: 7815

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

کاندیدای دکتری روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 31547

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: 31403

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

دکتری تخصصی مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27273

دکتر هدی لاجوردی

دکتر هدی لاجوردی

دکترای روانشناسی تخصصی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 10923

دکتر فاطمه شریف موسوی

دکتر فاطمه شریف موسوی

کاندیدای دکتری روانشناسی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 23079

محمد شبخیز

محمد شبخیز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35455

نیاز به راهنمایی دارید؟