مشاوران مرکز

در این بخش می توانید کارتابل مشاوران مرکز مشاوره فرحان را ملاحظه بفرمایید. لازم بذکر است تمامی مشاوران مرکز مشاوره فرحان دارای عضویت در سازمان نظام روانشناسی کشور می باشند.

مشاوران

مرکز مشاوره فرحان

blank

مدیریت و موسس مرکز مشاوره فرحان

دکتر زهره عباسی

دکترای تخصصی روانشناسی (حوزه کودک و نوجوان)
فارغ التحصیل دانشگاه دولتی اصفهان
ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شورای استانی قم
هئیت علمی دانشگاه طلوع مهر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (شماره عضویت : 9197)
دارای پروانه اشتغال تخصصی با شماره ۳۷۵۹
عضو انجمن روانشناسی ایران
مدرس موسسه روانشناسی مدت

دکتر ترکاشوند

دکتر ترکاشوند

دکترای روانشناسی تخصصی
جواد قاسمی

جواد قاسمی

دکترای روانشناسی تخصصی
روح الله عباسی

روح الله عباسی

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر آیینه چی

دکتر آیینه چی

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

زهرا سیار

زهرا سیار

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره عضویت:30075

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

خانم هندیانی

خانم هندیانی

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر ضرابی ها

دکتر ضرابی ها

دکترای روانشناسی تخصصی
معصومه موسوی

معصومه موسوی

دکترای روانشناسی تخصصی
نفیسه لاجوردی

نفیسه لاجوردی

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر عاطفه عربی

دکتر عاطفه عربی

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر زینب یادگاری

دکتر زینب یادگاری

دکترای روانشناسی تخصصی
دکترمریم سخا

دکترمریم سخا

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر نفیسه احمدی

دکتر نفیسه احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 10946
شماره پروانه: 5022

دکتر مینا رجبی

دکتر مینا رجبی

دکترای تخصصی مشاوره

پیش از ازدواج، خانواده، سکس تراپ
شماره عضویت: 10758

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: 7815

جواد قاسمی زرنوشه

جواد قاسمی زرنوشه

کارشناس ارشد روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: 10884

زهرا رضایی

زهرا رضایی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

پیش از ازدواج، زوج درمانی
شماره عضویت: 31243

دکتر فاطمه شریف موسوی

دکتر فاطمه شریف موسوی

کاندیدای دکتری روانشناسی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 23079

حسین کنجکاو

حسین کنجکاو

کاندیدای دکتری روانشناسی
روح الله عباسی

روح الله عباسی

کاندیدای دکتری روانشناسی
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

کاندیدای دکتری روانشناسی
نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

دکتری تخصصی مشاوره

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28691

زینب معینی پور

زینب معینی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 29449

غزاله نائینی

غزاله نائینی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 32950

ژیلا خادم امیری

ژیلا خادم امیری

کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35873

دکتر حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی

دکترای روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی و اضطرابی، خانواده، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 20438

فردوس محمدی

فردوس محمدی

دکترای روانشناسی تخصصی
میلاد رضایی

میلاد رضایی

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر احمد آقاجانی

دکتر احمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی
دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

دکتر مهدیه مظاهری

دکتر مهدیه مظاهری

دکتری روانشناسی تخصصی

خانواده، اختلالات خلقی
شماره عضویت: 10133

ریحانه فرهادی

ریحانه فرهادی

دکتری روانشناسی تخصصی
زهرا وفاجو

زهرا وفاجو

دکتری روانشناسی تخصصی
نیره ساری مطلق

نیره ساری مطلق

دکتری روانشناسی تخصصی
دکترمریم نوربخش

دکترمریم نوربخش

دکتری روانشناسی تخصصی
دکتر عطیه شیرازی

دکتر عطیه شیرازی

دکتری روانشناسی تخصصی
مریم احمدی

مریم احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

اختلالات خلقی، اضطراب، وسواس، خانواده
شماره عضویت: 6330

فاطمه سادات قربانی نیا

فاطمه سادات قربانی نیا

دکتری روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی
شماره عضویت: 6193

دکتر زهرا دولتی

دکتر زهرا دولتی

دکتری روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی
شماره عضویت: 26480

دکتر ابراهیم بهشتی

دکتر ابراهیم بهشتی

دکترای روانشناسی تخصصی

زوج درمانگر، درمانگر بالینی
شماره عضویت: 15076
شماره پروانه: 5203

زهرا سیار

زهرا سیار

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: 30075

زهرا وحیدی

زهرا وحیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر
شماره عضویت: 25666

زهرا مطلب

زهرا مطلب

کارشناسی ارشد روانشناسی

بزرگسال، اختلالات خلقی
شماره عضویت: 23268

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکترای روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان، کودکان استثنائی
شماره عضویت: 4583

بهاره احدی نیا

بهاره احدی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 33068

فائزه پناهی

فائزه پناهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، نوروفیدبک، علوم شناختی
شماره عضویت: 37249

فاطمه فتوحی

فاطمه فتوحی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

اتیسم، کار درمانی
شماره عضویت: 37075

علی اصغر سناوندی

علی اصغر سناوندی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مشاوره و راهنمای تحصیلی
شماره عضویت: 32508

اکرم تمیمی

اکرم تمیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی
نرجس زارع

نرجس زارع

کارشناسی ارشد روانشناسی
زینب معینی پور

زینب معینی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 29449

دکتر حسین برهانی

دکتر حسین برهانی

تخصص پره بورد (گواهینامه) روان‌پزشکی

روانپزشکی
شماره پروانه نظام پزشکی: 32343

دکتر علی اصغر اکبری

دکتر علی اصغر اکبری

تخصص پره بورد (گواهینامه) روان‌پزشکی

روانپزشکی
شماره پروانه نظام پزشکی: 49002

دکتر الاء خلیفه شوشتری

دکتر الاء خلیفه شوشتری

تخصص پره بورد (گواهینامه) روان‌پزشکی

روانپزشکی
شماره پروانه نظام پزشکی: 89347

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر هدی لاجوردی

دکتر هدی لاجوردی

دکترای روانشناسی تخصصی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 10923

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28691

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: 31403

بهاره احدی نیا

بهاره احدی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 33068

فائزه پناهی

فائزه پناهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، نوروفیدبک، علوم شناختی
شماره عضویت: 37249

محمد شبخیز

محمد شبخیز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35455

غزاله نائینی

غزاله نائینی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 32950

محمدجواد رضایی

محمدجواد رضایی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35848

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

دکتری تخصصی مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27273

بهاره احدی نیا

بهاره احدی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 33068

فائزه پناهی

فائزه پناهی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کودک و نوجوان، نوروفیدبک، علوم شناختی
شماره عضویت: 37249

غزاله نائینی

غزاله نائینی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 32950

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر اعظم زارع

دکتر اعظم زارع

دکترای روانشناسی تربیتی

پیش از ازدواج، زوج درمانگر
شماره عضویت: 97126

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: 7815

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

کاندیدای دکتری روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 31547

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: 31403

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

دکتری تخصصی مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27273

دکتر هدی لاجوردی

دکتر هدی لاجوردی

دکترای روانشناسی تخصصی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 10923

دکتر فاطمه شریف موسوی

دکتر فاطمه شریف موسوی

کاندیدای دکتری روانشناسی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 23079

محمد شبخیز

محمد شبخیز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 35455

نیاز به راهنمایی دارید؟