مشاوران مرکز

در این بخش می توانید کارتابل مشاوران مرکز مشاوره فرحان را ملاحظه بفرمایید. لازم بذکر است تمامی مشاوران مرکز مشاوره فرحان دارای عضویت در سازمان نظام روانشناسی کشور می باشند.

مشاوران

مرکز مشاوره فرحان

مدیریت و موسس مرکز مشاوره فرحان

دکتر زهره عباسی

دکترای تخصصی روانشناسی (حوزه کودک و نوجوان)
فارغ التحصیل دانشگاه دولتی اصفهان
ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شورای استانی قم
هئیت علمی دانشگاه طلوع مهر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (شماره عضویت : 9197)
دارای پروانه اشتغال تخصصی با شماره ۳۷۵۹
عضو انجمن روانشناسی ایران
مدرس موسسه روانشناسی مدت

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، اختلالات خلقی، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: 11378

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

دکتر فاطمه حیدری ثابت

دکتر فاطمه حیدری ثابت

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: 10064
شماره پروانه: 5083

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر نفیسه احمدی

دکتر نفیسه احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 10946
شماره پروانه: 5022

دکتر مینا رجبی

دکتر مینا رجبی

دکترای تخصصی مشاوره

پیش از ازدواج، خانواده، سکس تراپ
شماره عضویت: 10758

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: 31403

دکتر مهدیه مظاهری

دکتر مهدیه مظاهری

کارشناسی ارشد روانشناسی

خانواده، اختلالات خلقی
شماره عضویت: 10133

مریم احمدی

مریم احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

اختلالات خلقی، اضطراب، وسواس، خانواده
شماره عضویت: 6330

مجتبی قاسمی

مجتبی قاسمی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

پیش از ازدواج
شماره عضویت: 7130

زهرا وحیدی

زهرا وحیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر
شماره عضویت: 25666

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: 7815

دکتر حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی

دکترای روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی و اضطرابی، خانواده، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 20438

دکتر اعظم زارع

دکتر اعظم زارع

دکترای روانشناسی تربیتی

پیش از ازدواج، زوج درمانگر
شماره عضویت: 97126

جواد قاسمی زرنوشه

جواد قاسمی زرنوشه

کارشناس ارشد روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: 10884

مهدی ناجی عظیمی

مهدی ناجی عظیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر، سکس تراپ
شماره عضویت: 164694
شماره پروانه: 3955

علی کریمی

علی کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، افسردگی، زوج درمانی
شماره عضویت: 9259
شماره پروانه: 9259

فاطمه جمال نیک

فاطمه جمال نیک

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی
شماره عضویت: 6322

معصومه درودیان

معصومه درودیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

اختلالات خلقی، زوج درمانگر
شماره عضویت: 16123

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکترای روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان، کودکان استثنائی
شماره عضویت: 4583

دکتر مبین صالحی

دکتر مبین صالحی

دکتری روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 6230
شماره پروانه: 3741

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر نفیسه احمدی

دکتر نفیسه احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 10946
شماره پروانه: 5022

دکتر فاطمه شریف موسوی

دکتر فاطمه شریف موسوی

کاندیدای دکتری روانشناسی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 23079

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

کارشناس ارشد مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27273

زهرا نادری

زهرا نادری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 18510

لیلا اکرادلو

لیلا اکرادلو

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 25136

لیلا سروده

لیلا سروده

دکتری روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28807

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28691

بهروز ناظمی پور

بهروز ناظمی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 14539

سعیده ملکوتی

سعیده ملکوتی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 12792

سمیه حسینی نژاد

سمیه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، شخصیت
شماره عضویت: 27740

سمیه سلطانی

سمیه سلطانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان، اتیسم
شماره عضویت: 27290

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 31547

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، اختلالات خلقی، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: 11378

دکتر حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی

دکترای روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی و اضطرابی، خانواده، پیش از ازدواج
شماره عضویت: 20438

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: 22186

دکتر مهدیه مظاهری

دکتر مهدیه مظاهری

کارشناسی ارشد روانشناسی

خانواده، اختلالات خلقی
شماره عضویت: 10133

مریم احمدی

مریم احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

اختلالات خلقی، اضطراب، وسواس، خانواده
شماره عضویت: 6330

سپیده قزاقی

سپیده قزاقی

کارشناسی ارشد

طرحواره درمانگر
شماره عضویت: 19967

علی کریمی

علی کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، افسردگی، زوج درمانی
شماره عضویت: 9259
شماره پروانه: 9259

فریبا بلوری

فریبا بلوری

کارشناسی ارشد روانشناسی

روابط بین فردی، اعتیاد
شماره عضویت: 23917

معصومه درودیان

معصومه درودیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

اختلالات خلقی، زوج درمانگر
شماره عضویت: 16123

سمیه حسینی نژاد

سمیه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، شخصیت
شماره عضویت: 27740

علی اصغر سناوندی

علی اصغر سناوندی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مشاوره و راهنمای تحصیلی
شماره عضویت: 32508

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: 31403

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 28691

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

کارشناس ارشد مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: 27273

سمیه حسینی نژاد

سمیه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، شخصیت
شماره عضویت: 27740

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، اختلالات خلقی، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: 11378

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: 3993
شماره پروانه: 2692

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: 20053

دکتر فاطمه حیدری ثابت

دکتر فاطمه حیدری ثابت

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: 10064
شماره پروانه: 5083

دکتر اعظم زارع

دکتر اعظم زارع

دکترای روانشناسی تربیتی

پیش از ازدواج، زوج درمانگر
شماره عضویت: 97126

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: 7815

مهدی ناجی عظیمی

مهدی ناجی عظیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر، سکس تراپ
شماره عضویت: 164694
شماره پروانه: 3955

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: 31547

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان می باشد.
نیاز به راهنمایی دارید؟