مشاوران مرکز

در این بخش می توانید کارتابل مشاوران مرکز مشاوره فرحان را ملاحظه بفرمایید. لازم بذکر است تمامی مشاوران مرکز مشاوره فرحان دارای عضویت در سازمان نظام روانشناسی کشور می باشند.

مشاوران

مرکز مشاوره فرحان

مدیریت و موسس مرکز مشاوره فرحان

دکتر زهره عباسی

دکترای تخصصی روانشناسی (حوزه کودک و نوجوان)
فارغ التحصیل دانشگاه دولتی اصفهان
ریاست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره شورای استانی قم
هئیت علمی دانشگاه طلوع مهر
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (شماره عضویت : ۹۱۹۷)
دارای پروانه اشتغال تخصصی با شماره ۳۷۵۹
عضو انجمن روانشناسی ایران
مدرس موسسه روانشناسی مدت

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، اختلالات خلقی، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: ۱۱۳۷۸

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: ۳۹۹۳
شماره پروانه: ۲۶۹۲

دکتر فاطمه حیدری ثابت

دکتر فاطمه حیدری ثابت

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: ۱۰۰۶۴
شماره پروانه: ۵۰۸۳

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: ۲۰۰۵۳

دکتر نفیسه احمدی

دکتر نفیسه احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: ۱۰۹۴۶
شماره پروانه: ۵۰۲۲

دکتر مینا رجبی

دکتر مینا رجبی

دکترای تخصصی مشاوره

پیش از ازدواج، خانواده، سکس تراپ
شماره عضویت: ۱۰۷۵۸

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: ۲۲۱۸۶

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: ۳۱۴۰۳

دکتر مهدیه مظاهری

دکتر مهدیه مظاهری

کارشناسی ارشد روانشناسی

خانواده، اختلالات خلقی
شماره عضویت: ۱۰۱۳۳

مریم احمدی

مریم احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

اختلالات خلقی، اضطراب، وسواس، خانواده
شماره عضویت: ۶۳۳۰

مجتبی قاسمی

مجتبی قاسمی

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

پیش از ازدواج
شماره عضویت: ۷۱۳۰

زهرا وحیدی

زهرا وحیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر
شماره عضویت: ۲۵۶۶۶

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: ۷۸۱۵

دکتر حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی

دکترای روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی و اضطرابی، خانواده، پیش از ازدواج
شماره عضویت: ۲۰۴۳۸

دکتر اعظم زارع

دکتر اعظم زارع

دکترای روانشناسی تربیتی

پیش از ازدواج، زوج درمانگر
شماره عضویت: ۹۷۱۲۶

جواد قاسمی زرنوشه

جواد قاسمی زرنوشه

کارشناس ارشد روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: ۱۰۸۸۴

مهدی ناجی عظیمی

مهدی ناجی عظیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر، سکس تراپ
شماره عضویت: ۱۶۴۶۹۴
شماره پروانه: ۳۹۵۵

علی کریمی

علی کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، افسردگی، زوج درمانی
شماره عضویت: ۹۲۵۹
شماره پروانه: ۹۲۵۹

فاطمه جمال نیک

فاطمه جمال نیک

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی
شماره عضویت: ۶۳۲۲

معصومه درودیان

معصومه درودیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

اختلالات خلقی، زوج درمانگر
شماره عضویت: ۱۶۱۲۳

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: ۳۹۹۳
شماره پروانه: ۲۶۹۲

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکتر ابوالفضل رشیدی

دکترای روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان، کودکان استثنائی
شماره عضویت: ۴۵۸۳

دکتر مبین صالحی

دکتر مبین صالحی

دکتری روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۶۲۳۰
شماره پروانه: ۳۷۴۱

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: ۲۰۰۵۳

دکتر نفیسه احمدی

دکتر نفیسه احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: ۱۰۹۴۶
شماره پروانه: ۵۰۲۲

دکتر شیما سادات برقعی

دکتر شیما سادات برقعی

دکترای تخصصی روانشناسی

روان درمانگر کودک و نوجوان، وسواس بزرگسالان
شماره عضویت: ۲۲۷۵۸

دکتر فاطمه شریف موسوی

دکتر فاطمه شریف موسوی

کاندیدای دکتری روانشناسی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۲۳۰۷۹

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

کارشناس ارشد مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۲۷۲۷۳

زهرا نادری

زهرا نادری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۱۸۵۱۰

لیلا اکرادلو

لیلا اکرادلو

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۲۵۱۳۶

لیلا سروده

لیلا سروده

کاندیدای روانشناسی تخصصی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۲۸۸۰۷

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۲۸۶۹۱

بهروز ناظمی پور

بهروز ناظمی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۱۴۵۳۹

سعیده ملکوتی

سعیده ملکوتی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۱۲۷۹۲

سمیه حسینی نژاد

سمیه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، شخصیت
شماره عضویت: ۲۷۷۴۰

سمیه سلطانی

سمیه سلطانی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان، اتیسم
شماره عضویت: ۲۷۲۹۰

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۳۱۵۴۷

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، اختلالات خلقی، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: ۱۱۳۷۸

دکتر حمزه عبدی

دکتر حمزه عبدی

دکترای روانشناسی تخصصی

اختلالات خلقی و اضطرابی، خانواده، پیش از ازدواج
شماره عضویت: ۲۰۴۳۸

دکتر محمود حاجی مظفری

دکتر محمود حاجی مظفری

کاندیدای دکترای روانشناسی

خانواده، وسواس، افسردگی، اضطراب
شماره عضویت: ۲۲۱۸۶

دکتر مهدیه مظاهری

دکتر مهدیه مظاهری

کارشناسی ارشد روانشناسی

خانواده، اختلالات خلقی
شماره عضویت: ۱۰۱۳۳

مریم احمدی

مریم احمدی

کاندیدای دکتری روانشناسی

اختلالات خلقی، اضطراب، وسواس، خانواده
شماره عضویت: ۶۳۳۰

سپیده قزاقی

سپیده قزاقی

کارشناسی ارشد

طرحواره درمانگر
شماره عضویت: ۱۹۹۶۷

علی کریمی

علی کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اضطراب، افسردگی، زوج درمانی
شماره عضویت: ۹۲۵۹
شماره پروانه: ۹۲۵۹

فریبا بلوری

فریبا بلوری

کارشناسی ارشد روانشناسی

روابط بین فردی، اعتیاد
شماره عضویت: ۲۳۹۱۷

معصومه درودیان

معصومه درودیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

اختلالات خلقی، زوج درمانگر
شماره عضویت: ۱۶۱۲۳

سمیه حسینی نژاد

سمیه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، شخصیت
شماره عضویت: ۲۷۷۴۰

علی اصغر سناوندی

علی اصغر سناوندی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مشاوره و راهنمای تحصیلی
شماره عضویت: ۳۲۵۰۸

دکتر مریم نوربخش

دکتر مریم نوربخش

کاندیدای دکتری روانشناسی

خانواده، سکس تراپیست
شماره عضویت: ۳۱۴۰۳

نعیمه کبیری

نعیمه کبیری

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۲۸۶۹۱

سمیرا معصومی

سمیرا معصومی

کارشناس ارشد مشاوره

روان درمانگر کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۲۷۲۷۳

سمیه حسینی نژاد

سمیه حسینی نژاد

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

کودک و نوجوان، شخصیت
شماره عضویت: ۲۷۷۴۰

دکتر مهدی عباسی

دکتر مهدی عباسی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، اختلالات خلقی، وسواس، افسردگی
شماره عضویت: ۱۱۳۷۸

دکتراحمد آقاجانی

دکتراحمد آقاجانی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، نوجوان
شماره عضویت: ۳۹۹۳
شماره پروانه: ۲۶۹۲

دکتر اعظم بهرامی

دکتر اعظم بهرامی

دکترای روانشناسی تخصصی

پیش از ازدواج، خانواده، زوج درمانی، نوجوان
شماره عضویت: ۲۰۰۵۳

دکتر فاطمه حیدری ثابت

دکتر فاطمه حیدری ثابت

کاندیدای دکتری روانشناسی

پیش از ازدواج، خانواده
شماره عضویت: ۱۰۰۶۴
شماره پروانه: ۵۰۸۳

دکتر اعظم زارع

دکتر اعظم زارع

دکترای روانشناسی تربیتی

پیش از ازدواج، زوج درمانگر
شماره عضویت: ۹۷۱۲۶

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکتر عاطفه عبدالمنافی

دکترای روانشناسی تخصصی

فلوشیپ سکسولوژی از استرالیا، زوج درمانی
شماره عضویت: ۷۸۱۵

مهدی ناجی عظیمی

مهدی ناجی عظیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

زوج درمانگر، سکس تراپ
شماره عضویت: ۱۶۴۶۹۴
شماره پروانه: ۳۹۵۵

فاطمه ابراهیمی

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی

کودک و نوجوان
شماره عضویت: ۳۱۵۴۷

نیاز به راهنمایی دارید؟