کارگاه های روانشناسی مرکز مشاوره ارمغان

مرکز مشاوره ارمغان زیر نظر سازمان بهزیستی کشور و با همکاری مرکز مشاوره فرحان کارگاه های روانشناسی خود را برگزار می نماید.

از این بخش می توانید کارگاه ها را مشاهده کرده و در آنها ثبت نام نمایید.

کارگاه های روانشناسی

مرکز مشاوره ارمغان

-عنوان کارگاهنوع کارگاهتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_type-workshophf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
چهارمین دوره مهارتهای زندگی جوانانمهارت های زندگی1400/-/-15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۳۰۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
کارگاه مادر و کودک با رویکرد مهارتهای زندگیعمومی1400/-/-15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهارمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریعمومی1400/-/-15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۳۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوازدهمين دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (7 الی 10 سال) (پسر)مهارت های زندگی1400/-/-15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی تجربه رابطه عاطفی سالم (زوج درمانی)عمومی1400/-/-9 ساعت6 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
هفدهمين دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (دختر)مهارت های زندگی1400/-/-15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی طرحواره درمانی (پیشرفته)عمومی1400/-/-15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سومین دوره مهارتهای زندگی بزرگسالانمهارت های زندگی1400/-/-15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان می باشد.
طراح و مدیر سایت: مهندس وحید حائری
نیاز به راهنمایی دارید؟

آمارگیر وبلاگ