کارگاه های آمادگی برای دبستان

از این بخش می توانید کارگاه های آمادگی برای دبستان در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه های

آمادگی برای دبستان

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
آمادگی پیش از دبستانحضوری1401/10/13سه دوره 10 روزه30 روزتیم حرفه ای فرحان۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86

نیاز به راهنمایی دارید؟