کارگاه های تخصصی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های تخصصی برگزارشده را مشاهده نمایید و در صورت تمایل جهت رزرو دوره بعد کارگاه ها اقدام نمایید.

کارگاه های تخصصی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
اولین دوره پرورش هوش اجتماعی با بازی (کودکان 4 تا 8 سال)حضوری و آنلاین1400/12/046 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دهمین دوره آموزشی آزمون های CAT - TAT - MMPIآنلاين1400/11/2412 ساعت3 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
سومین دوره چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری و آنلاین8 متعاقبا اعلام میگردد3 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره پرورش توجه و تمرکز کودکان با بازیآنلاين1400/10/286 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
سیزدهمین دوره مهارت تنظیم هیجانحضوری و آنلاین1400/06/2216 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
کارگاه آموزشی درمانگري در روابط جنسي همسرانحضوری و آنلاین1400/03/0916 ساعت4 جلسهدکتر مهدی عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (تکمیلی)آنلاين1400/07/0116 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواجحضوری و آنلاین1400/01/1516 ساعت4 جلسهدکتر مهدی عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
کارگاه آموزشی مداخله در بحران طلاق و بازگشت به حالت عادیحضوری و آنلاین1400/02/1912 ساعت3 جلسهدکتر مهدی عباسی ۳۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری و آنلاین1400/06/173 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1400/07/063 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (مقدماتی)آنلاين1400/04/1516 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دومین دوره پرورش خلاقیت با بازی (6 الی 15 سال)حضوری و آنلاین1400/07/0812 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
چهارمین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1400/06/0616 ساعت4 جلسهمدرس متخصص ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
پنجمین دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین1400/08/0916 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
ششمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواسحضوری و آنلاین1400/09/2916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/09/0116 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره آموزشی قصه در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1400/12/168 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره شناخت درمانی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/08/248 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات CD-ODDحضوری و آنلاین1400/10/208 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیحضوری و آنلاین1400/08/178 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره مربیگری تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/11/0416 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی-ADHDحضوری و آنلاین1400/11/1116 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری و آنلاین1400/12/238 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1400/12/0216 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/10/138 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابیحضوری و آنلاین1400/09/1516 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/07/1916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانحضوری و آنلاین1400/08/0316 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشیآنلاين1399/12/0212 ساعت3 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۳۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دهمین دوره قصه در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1400/01/308 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1400/01/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری و آنلاین1400/02/134 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری و آنلاین1400/02/204 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری و آنلاین1400/02/068 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره تربیت درمانگر زوج و خانوادهحضوری و آنلاین1399/11/1264 ساعت16 جلسهدکتر مهدی عباسی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (مقدماتی)آنلاين1399/11/0916 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
چهارمین دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین1399/09/0516 ساعت4 جلسهدکتر مبین صالحی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c
آزمون اندریافت کودکان (CAT) و آزمون اندریافت موضوعی (TAT)آنلاين1399/09/2216 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
نسخه چهارم و تکمیلی مقیاسهای هوش وکسلر کودکان (6 الی 16سال و 11ماه)آنلاين1399/07/2716 ساعتدکتر کامبیز کامکاری ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دهمین دوره مربیگری تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/10/0116 ساعت4 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی و تشخیص و درمان اختلال نافرمانی و پرخاشگری و سلوکحضوری و آنلاین1399/12/118 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی کودک و نوجوان با رویکرد MCBTحضوری و آنلاین1399/12/1816 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/08/0516 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواسحضوری و آنلاین1399/11/2016 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/09/1716 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابیحضوری و آنلاین1399/11/0616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانحضوری و آنلاین1399/08/1916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/12/048 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره شناخت درمانی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/09/108 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیحضوری و آنلاین1399/09/038 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره مربیگری مهارتهای مادر و کودک با رویکرد مهارت های زندگی (0 تا 3 سال)حضوری و آنلاین1400/02/2732 ساعت5 جلسهدکتر زهره عباسی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره ارزیابی اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1399/06/1516 ساعتدکتر کامبیز کامکاری ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/05/2060 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری و آنلاین1399/05/064 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۶۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره طرحواره درمانیحضوری و آنلاین1399/05/2232 ساعت4 جلسهدکتر نازنین هنرپروران ۷۶۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86
چهارمین دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری و آنلاین1399/05/134 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۶۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری و آنلاین1399/04/306 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1399/05/0916 ساعت2 جلسهدکتر علیرضا تبریزی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c
نیاز به راهنمایی دارید؟