کارگاه های تخصصی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های تخصصی برگزارشده را مشاهده نمایید.

کارگاه های تخصصی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدرسمدت دورهمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
چهارمین دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین1399/09/05دکتر مبین صالحی16 ساعتتومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c
نسخه چهارم و تکمیلی مقیاسهای هوش وکسلر کودکان (6 الی 16سال و 11ماه)آنلاين1399/07/27دکتر کامبیز کامکاری16 ساعتتومان۳۸۰,۰۰۰تومان۴۴۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
پنجمین دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/08/05دکتر زهره عباسی16 ساعتتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانحضوری و آنلاین1399/08/19دکتر زهره عباسی16 ساعتتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیحضوری و آنلاین1399/09/03دکتر زهره عباسی8 ساعتتومان۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره ارزیابی اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1399/06/15دکتر کامبیز کامکاری16 ساعتتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دهمین دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/05/20دکتر زهره عباسی60 ساعتتومان۲,۵۰۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری و آنلاین1399/05/06دکتر زهره عباسی4 ساعتتومان۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره طرحواره درمانیحضوری و آنلاین1399/05/22دکتر نازنین هنرپروران32 ساعتتومان۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۶۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86
چهارمین دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری و آنلاین1399/05/13دکتر زهره عباسی4 ساعتتومان۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری و آنلاین1399/04/30دکتر زهره عباسی6 ساعتتومان۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1399/05/09دکتر علیرضا تبریزی16 ساعتتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c

نیاز به راهنمایی دارید؟