کارگاه های تخصصی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های تخصصی برگزارشده را مشاهده نمایید و در صورت تمایل جهت رزرو دوره بعد کارگاه ها اقدام نمایید.

کارگاه های تخصصی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1401/07/1016 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشیآنلاین و آفلاین9 برگزار شده12 ساعت3 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۵۳۰,۴۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
اولین دوره آموزشی مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمانآنلاين8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
اولین دوره آموزشی روش های افزایش شادی و رضایت از زندگی در مراجعانآنلاين1401/06/1612 ساعتدکتر محمد ربیعی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره پرورش هوش اجتماعی با بازی (کودکان 4 تا 8 سال)حضوری و آنلاین1400/12/046 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دوره پرورش خلاقیت با بازی (6 الی 15 سال)حضوری و آنلاین1401/05/0612 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دوره آموزشی آزمون های CAT - TAT - MMPIآنلاين1400/11/2412 ساعت3 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره تربیت درمانگر زوج و خانوادهآنلاين1401/02/1856 ساعت14 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
اولین دوره آموزشی کیفیت زندگی درمانیآنلاين8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره آموزشی مداخله در بحران طلاق و خیانتآنلاين1401/04/1212 ساعت3 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده (مهارتهای زندگی خانوادگی)آنلاين1401/03/2212 ساعت3 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره آموزشی زوج درمانی با رویکردی نیاز محور و یکپارچه نگرآنلاين1401/05/0916 ساعت4 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواجآنلاين1401/02/1816 ساعت4 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره پرورش توجه و تمرکز کودکان با بازیآنلاين1400/10/286 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
کارگاه آموزشی درمانگري در روابط جنسي همسرانحضوری و آنلاین1400/03/0916 ساعت4 جلسهدکتر مهدی عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (تکمیلی)آنلاين1400/07/0116 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره های Journal Club و Case Reportآنلاين14001 ساعتهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسیتماس بگیرید%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بینش آگاهانه در انتخاب مسیر درمانگری و فعالیت حرفه ایحضوری و آنلاین1401/01/291 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتماس بگیرید%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
کارگاه آموزشی مداخله در بحران طلاق و بازگشت به حالت عادیحضوری و آنلاین1400/02/1912 ساعت3 جلسهدکتر مهدی عباسی ۳۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری و آنلاین1400/06/173 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین1400/08/0916 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواسحضوری و آنلاین1400/09/2916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/09/0116 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات CD-ODDحضوری و آنلاین1400/10/208 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی، تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیحضوری و آنلاین1400/08/178 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
تربیت جنسیفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعت2 جلسهدکتر مهدی عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تشخیص و درمان بیش فعالی-ADHDحضوری و آنلاین1400/11/1116 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/10/138 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابیحضوری و آنلاین1400/09/1516 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/07/1916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانحضوری و آنلاین1400/08/0316 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1400/01/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نسخه چهارم و تکمیلی مقیاسهای هوش وکسلر کودکان (6 الی 16سال و 11ماه)آنلاين1399/07/2716 ساعتدکتر کامبیز کامکاری ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره تشخیص و درمان بیش فعالی کودک و نوجوان با رویکرد MCBTحضوری و آنلاین1399/12/1816 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مربیگری مهارتهای مادر و کودک با رویکرد مهارت های زندگی (0 تا 3 سال)حضوری و آنلاین1400/02/2732 ساعت5 جلسهدکتر زهره عباسی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره طرحواره درمانیحضوری و آنلاین1399/05/2232 ساعت4 جلسهدکتر نازنین هنرپروران ۷۶۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86
نیاز به راهنمایی دارید؟