کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه تخصصی

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
تشخیص ارزیابی و درمان خودآزاری نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/9/16, 1401/9/23, 1401/9/3012 ساعت3 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
تشخیص ارزیابی ودرمان ابیوز جنسیحضوری، آنلاین و آفلاین1401/11/12, 1401/11/19, 1401/11/512 ساعت3 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورتVIPحضوری300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورت حضوریحضوری300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورت مجازیمجازی300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره مداخله در بحران خودکشیحضوری، آنلاین و آفلاین1401/07/17, 1401/07/246 ساعت2 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۸۸,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
ششمین دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین1401/11/0616 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۸۰,۰۰۰ تومان

ملزومات و متعلقات:

  • گواهی مرکز مشاوره فرحان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1401/07/1016 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
اولین دوره آموزشی مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمانآنلاين8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره تخصصی مداخله در بحران طلاق و بازگشت به حالت عادیفیلم کارگاه9 برگزار شده12 ساعتدکتر مهدی عباسی ۴۵۲,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی مشاوره پیش از ازدواجفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی درمانگری در روابط جنسی همسرانفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی تربیت درمانگر زوج و خانوادهفیلم کارگاه9 برگزار شده64 ساعتدکتر مهدی عباسی ۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دومین دوره پرورش هوش اجتماعی با بازی (کودکان 4 تا 8 سال)حضوری و آنلاین1401/12/036 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
یازدهمین دوره آموزشی آزمون های CAT - TAT - MMPIآنلاين1401/09/0612 ساعت3 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری، آنلاین و آفلاین1401/12/084 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری، آنلاین و آفلاین1401/11/248 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی قصه در تشخیص و درمانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/11/178 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/11/03, 1401/11/1016 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی-ADHDحضوری، آنلاین و آفلاین1401/10/19, 1401/10/2616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مربیگری تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/09/28, 1401/10/0516 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1401/09/148 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواسحضوری، آنلاین و آفلاین1401/08/23, 1401/08/3016 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابیحضوری، آنلاین و آفلاین1401/08/09, 1401/08/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/7/25, 1401/8/216 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیحضوری، آنلاین و آفلاین1401/07/118 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانحضوری و آنلاین1401/07/04, 1401/07/2816 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/06/07, 1401/06/1416 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره آموزشی روش های افزایش شادی و رضایت از زندگی در مراجعانآنلاين1401/06/1612 ساعتدکتر محمد ربیعی ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دومین دوره پرورش توجه و تمرکز کودکان با بازیآنلاين1401/08/196 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
نهمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (تکمیلی)آنلاين1401/07/2016 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
پنجمین دوره آموزشی آزمون هوش وکسلر نسخه پنجم ( 6 تا 16 سال)آنلاین و آفلاین1401/5/29, 1401/6/12, 1401/6/19, 1401/6/516 ساعتدکتر کامبیز کامکاری ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
اولین دوره آموزشی کیفیت زندگی درمانیآنلاين8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری، آنلاین و آفلاین1401/12/014 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نیاز به راهنمایی دارید؟