کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه تخصصی

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
تشخیص ارزیابی و درمان شکست عشقیحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت8 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دوره پرورش خلاقیت کودکان با بازیحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام12 ساعت3 جلسه, هر هفته یک جلسهآقای صابر عبدالملکی ۴۶۸,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دوره درمان شناختی و رفتاریحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت2 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر هدایت زاده - دکتر کاظمی ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b8%d9%85%db%8c
دوره پرورش هوش هیجانی (EQ)حضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام8 ساعت2 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر مهرداد دشتی ۳۲۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره مربیگری آموزش مهارت زندگی خانوادهحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام12 ساعت3 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر مهرداد دشتی ۴۶۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره تخصصی زوج درمانیحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت4 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره مداخله در بحران طلاق و خیانت زناشوییحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام12 ساعت3 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر مهرداد دشتی ۴۶۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره مشاوره پیش از ازدواجحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت4 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره تربیت درمانگر زوج و خانوادهحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام56 ساعت14 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر مهرداد دشتی ۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره تخصصی شفقت درمانیحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۰۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره مشاوره شادمانی (اصول افزایش شادمانی در مراجعان)حضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام12 ساعت3 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر محمد ربیعی ۴۶۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره تخصصی اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت4 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر مبین صالحی ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c
دوره آموزشی اختلالات ODD-CDحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام8 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۲۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزش تنظیم هیجان در کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت2 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی اختلال یادگیریحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت2 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر علیرضا تبریزی ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c
دوره تخصصی درمان شناختی و رفتاری (CBT) (VIP)حضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام40 ساعت5 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر ابوالفضل محمدی ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
دوره تشخیص و درمان اختلالات شخصیتحضوری و آنلاین1402, پس از ثبت نام16 ساعت2 جلسه, هر هفته یک جلسهدکتر ابوالفضل محمدی ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c
دوره فن بیان و زبان بدن (تخصصی)حضوری و آنلاین140216 ساعت2 جلسه, هر هفته یک جلسهاستاد جمشید پورجواد ۵۲۸,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
تشخیص ارزیابی و درمان خودآزاری نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین140212 ساعت3 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
تشخیص ارزیابی ودرمان ابیوز جنسیحضوری، آنلاین و آفلاین14026 ساعت2 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۲۶۵,۲۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورتVIPحضوریپس از ثبت نام300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۱۱,۵۴۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورت حضوریحضوریپس از ثبت نام300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۷,۶۴۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورت مجازیمجازیپس از ثبت نام300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۶,۰۸۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مداخله در بحران خودکشیحضوری، آنلاین و آفلاین14026 ساعت2 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۲۶۵,۲۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین140216 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۰۸,۴۰۰ تومان

ملزومات و متعلقات:

  • گواهی مرکز مشاوره فرحان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشیآنلاین و آفلاین9 برگزار شده12 ساعت3 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دوره تخصصی مداخله در بحران طلاق و بازگشت به حالت عادیفیلم کارگاه9 برگزار شده12 ساعتدکتر مهدی عباسی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی مشاوره پیش از ازدواجفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی درمانگری در روابط جنسی همسرانفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی تربیت درمانگر زوج و خانوادهفیلم کارگاه9 برگزار شده64 ساعتدکتر مهدی عباسی ۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره پرورش هوش اجتماعی با بازی (کودکان 4 تا 8 سال)فیلم کارگاه9 برگزار شده6 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۶۵,۲۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
چهارمین دوره چارچوب در روابط دختر و پسر (ویژه والدین)حضوری و آنلاین1402/03/17, 1402/06/01, 1402/09/013 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۱,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (میانی)آنلاین و آفلاین140216 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره آموزشی آزمون های CAT - TAT - MMPIآنلاین و آفلاین140212 ساعت3 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری، آنلاین و آفلاین1402/12/214 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۲۶,۲۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری، آنلاین و آفلاین1402/11/308 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۴,۲۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی قصه در تشخیص و درمانحضوری، آنلاین و آفلاین1402/11/238 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۴,۲۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانحضوری، آنلاین و آفلاین1402/11/0916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تشخیص و درمان بیش فعالی-ADHDحضوری، آنلاین و آفلاین1402/10/2516 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مربیگری تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1402/10/1116 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1402/09/208 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۴,۲۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواسحضوری، آنلاین و آفلاین1402/09/0616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اضطراب کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1402/08/2216 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1402/06/2016 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی،تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیحضوری، آنلاین و آفلاین1402/05/308 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۴,۲۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانحضوری و آنلاین1402/05/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1402/05/0216 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره پرورش توجه و تمرکز کودکان با بازیآنلاين9 برگزار شده6 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۶۵,۲۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (تکمیلی)آنلاین و آفلاین140216 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (مقدماتی)آنلاین و آفلاین140216 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره آموزشی مقیاسهای هوشی وکسلر کودکان 5آنلاین و آفلاین140216 ساعتدکتر کامبیز کامکاری ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره ی CAT , TATحضوری و آنلاین9 برگزار شده16 ساعت4 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری، آنلاین و آفلاین1402/12/144 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۲۶,۲۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره شناخت درمانی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1402/06/068 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۴,۲۰۰ تومان

ملزومات و متعلقات:

  • گواهی مرکز مشاوره فرحان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
تربیت جنسیفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعت2 جلسهدکتر مهدی عباسی ۶۰۸,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
روان درمانی STDPحضوری1402/02/07, 1402/02/08, 1402/02/28, 1402/02/2932 ساعت4 جلسهدکتر زرندی ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c
دوره ارزیابی و تشخیص و درمان اختلال نافرمانی و پرخاشگری و سلوکحضوری و آنلاین1402/09/278 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۴,۲۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نیاز به راهنمایی دارید؟