کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه تخصصی

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
اولین دوره پرورش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشیآنلاين1399/12/0212 ساعت3 جلسهآقای صابر عبدالملکیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دهمین دوره قصه در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1400/01/308 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1400/01/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری و آنلاین1400/02/134 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری و آنلاین1400/02/204 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری و آنلاین1400/02/064 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۱۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره تربیت درمانگر زوج و خانوادهحضوری و آنلاین1399/10/2564 ساعت16 جلسهدکتر مهدی عباسیتومان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۹۰۰,۰۰۰
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (مقدماتی)آنلاين1399/11/0416 ساعت2 جلسهدکتر محمد ربیعیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
آزمون اندریافت کودکان (CAT) و آزمون اندریافت موضوعی (TAT)آنلاين1399/09/2216 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاریتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دهمین دوره مربیگری تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/11/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی و تشخیص و درمان اختلال نافرمانی و پرخاشگری و سلوکحضوری و آنلاین1399/12/118 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی کودک و نوجوان با رویکرد MCBTحضوری و آنلاین1399/12/1816 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواسحضوری و آنلاین1399/11/2016 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/09/1716 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابیحضوری و آنلاین1399/11/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/12/048 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره شناخت درمانی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/09/108 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره مربیگری مهارتهای مادر و کودک با رویکرد مهارت های زندگیحضوری و آنلاین1400/02/2732 ساعت8 جلسهدکتر زهره عباسیتومان۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۰۰,۰۰۰
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره سوپرویژن و مشاهده جلسه درمانیحضوری و آنلاین1399270 ساعت, 300 ساعت دوره کارورزیدکتر زهره عباسیتومان۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴,۵۰۰,۰۰۰
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره تربیت درمانگر کودک و نوجوان با رویکرد MCBTحضوری و آنلاین1399270 ساعتدکتر زهره عباسیتومان۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۵,۸۰۰,۰۰۰
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نیاز به راهنمایی دارید؟