کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های تخصصی در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه تخصصی

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
ششمین دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریحضوری و آنلاین1401/11/0616 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۸۰,۰۰۰ تومان

ملزومات و متعلقات:

  • گواهی مرکز مشاوره فرحان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
پنجمین دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیریحضوری و آنلاین1401/07/1016 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دومین دوره پرورش هوش های چندگانه در کودکان مبتنی بر بازی های آموزشیآنلاين1401/03/0412 ساعت3 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
اولین دوره آموزشی مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمانآنلاين8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره تخصصی مداخله در بحران طلاق و بازگشت به حالت عادیفیلم کارگاه9 برگزار شده12 ساعتدکتر مهدی عباسی ۴۵۲,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی مشاوره پیش از ازدواجفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی درمانگری در روابط جنسی همسرانفیلم کارگاه9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی تربیت درمانگر زوج و خانوادهفیلم کارگاه9 برگزار شده64 ساعتدکتر مهدی عباسی ۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دومین دوره پرورش هوش اجتماعی با بازی (کودکان 4 تا 8 سال)حضوری و آنلاین1401/12/036 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
چهارمین دوره چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری و آنلاین1401/03/253 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
هشتمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (میانی)آنلاين1401/05/0516 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
یازدهمین دوره آموزشی آزمون های CAT - TAT - MMPIآنلاين1401/09/0612 ساعت3 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
شانزدهمین دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری و آنلاین1401/12/084 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری و آنلاین1401/12/014 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاحضوری و آنلاین1401/11/248 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی قصه در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1401/11/178 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانحضوری و آنلاین1401/11/0316 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی-ADHDحضوری و آنلاین1401/10/1916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مربیگری تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1401/09/2816 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی و تشخیص و درمان اختلالات CD-ODDحضوری و آنلاین1401/09/218 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1401/09/148 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواسحضوری و آنلاین1401/08/2316 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابیحضوری و آنلاین1401/08/0916 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1401/07/2816 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره شناخت درمانی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1401/07/188 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیحضوری و آنلاین1401/07/118 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانحضوری و آنلاین1401/06/2116 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1401/06/0716 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره آموزشی روش های افزایش شادی و رضایت از زندگی در مراجعانآنلاين1401/06/1612 ساعتدکتر محمد ربیعی ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دومین دوره پرورش خلاقیت با بازی (6 الی 15 سال)حضوری و آنلاین1401/05/0612 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
دومین دوره پرورش توجه و تمرکز کودکان با بازیآنلاين1401/08/196 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
نهمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (تکمیلی)آنلاين1401/07/2016 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
هفتمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (مقدماتی)آنلاين1401/04/0816 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
چهارمین دوره آموزشی آزمون هوش وکسلر نسخه پنجم ( 6 تا 16 سال)آنلاين1401/02/2116 ساعتدکتر محمد ربیعی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
ششمین دوره تربیت درمانگر زوج و خانوادهآنلاين1401/02/1856 ساعت14 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
اولین دوره آموزشی کیفیت زندگی درمانیآنلاين8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
ششمین دوره آموزشی مداخله در بحران طلاق و خیانتآنلاين1401/04/1212 ساعت3 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
ششمین دوره آموزشی تحکیم بنیان خانواده (مهارتهای زندگی خانوادگی)آنلاين1401/03/2212 ساعت3 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
ششمین دوره آموزشی زوج درمانی با رویکردی نیاز محور و یکپارچه نگرآنلاين1401/05/0916 ساعت4 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
ششمین دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواجآنلاين1401/02/1816 ساعت4 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره های Journal Club و Case Reportآنلاين14001 ساعتهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسیتماس بگیرید
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بینش آگاهانه در انتخاب مسیر درمانگری و فعالیت حرفه ایحضوری و آنلاین1401/01/291 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتماس بگیرید
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقحضوری و آنلاین1401/01/154 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاحضوری و آنلاین1401/01/224 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نیاز به راهنمایی دارید؟