کارگاه های عمومی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های عمومی برگزارشده را مشاهده نمایید.

کارگاه های عمومی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدرسمدت دورهمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
چهارمین دوره کارگاه آموزشی روشهای موفقیت تحصیلیحضوری1399/09/03دکتر فاطمه شریف موسوی10 ساعتتومان۳۵۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
اولین دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1399/08/25دکتر زهره عباسی4 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف توسط والدینحضوری و آنلاین1399/08/18دکتر زهره عباسی4 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره آموزشی طرحواره درمانی (دوره مقدماتی)حضوری و آنلاین1399/08/17مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی هنر زندگی مشترک (آموزش های پیش از ازدواج)حضوری و آنلاین1399/08/01مدرس متخصص8 ساعتتومان۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سومین دوره کارگاه های آموزشی زوج درمانیحضوری و آنلاین1399/06/26دکتر اعظم بهرامی8 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
بیست و ششمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/07/15دکتر زهره عباسی15 ساعتتومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و دومین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/07/15دکتر زهره عباسی15 ساعتتومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1399/06/16دکتر زهره عباسی6 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری و آنلاین1399/06/20مدرس متخصص8 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سیزدهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/07/13دکتر زهره عباسی6 ساعتتومان۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره اتاق خواب رویایی (ویژه بانوان)حضوری1399/08/06دکتر زهره عباسی, دکتر عاطفه عبدالمنافی10 ساعتتومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%db%8c
اولین دوره رضایت مندی و مراقبت در روابطحضوری و آنلاین1399/06/17مدرس متخصص8 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره مصونیت در روابط دختر و پسر (ویژه نوجوانان)حضوری و آنلاین1399/05/12دکتر زهره عباسی4 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و پنجمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/05/07دکتر زهره عباسی15 ساعتتومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و یکمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/05/07دکتر زهره عباسی15 ساعتتومان۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
هشتمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1399/06/19دکتر احمد آقاجانی8 ساعتتومان۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c

نیاز به راهنمایی دارید؟