کارگاه های عمومی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های عمومی برگزارشده را مشاهده نمایید و در صورت تمایل جهت رزرو دوره بعد کارگاه ها اقدام نمایید.

کارگاه های عمومی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
اولین دوره آموزشی خانواده های کودکان اتیسمحضوری و آنلاین1400/01/1515 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
پانزدهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/01/2512 ساعت8 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
هشتمین دوره مهربانی با نوجوان (تکمیلی)آنلاين1399/11/294 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دهمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1399/12/138 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی راه های مواجهه با شکست عاطفیحضوری و آنلاین1399/12/118 ساعت5 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
هفتمین دوره مهربانی با نوجوانآنلاين1399/11/014 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
چهارمین دوره اتاق خواب رویایی (ویژه بانوان)حضوری1399/12/0510 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی, دکتر عاطفه عبدالمنافی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%db%8c
چهارمین دوره خلاقیت و مهارت زندگی (3 تا 6 سال)حضوری و آنلاین1399/10/038 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و هشتمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/12/0515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و چهارمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/12/0515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی تجربه رابطه عاطفی سالم (زوج درمانی)حضوری و آنلاین1399/09/199 ساعت6 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهاردهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/10/0116 ساعت4 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۸۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری1399/09/208 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
یازدهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1399/10/038 ساعت5 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و سومین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/10/0215 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و هفتمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/10/0215 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نهممین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1399/09/268 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دهمین دوره کارگاه آموزشی فن بیانحضوری و آنلاین1399/11/068 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهارمین دوره کارگاه آموزشی روشهای موفقیت تحصیلیحضوری1399/09/1010 ساعت6 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
اولین دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1399/08/254 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف توسط والدینحضوری و آنلاین1399/08/184 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره آموزشی طرحواره درمانی (دوره مقدماتی)حضوری و آنلاین1399/08/1715 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی هنر زندگی مشترک (آموزش های پیش از ازدواج)حضوری و آنلاین1399/08/018 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سومین دوره کارگاه های آموزشی زوج درمانیحضوری و آنلاین1399/06/268 ساعت5 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
بیست و ششمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/07/1515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و دومین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/07/1515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1399/06/166 ساعت3 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری و آنلاین1399/06/208 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سیزدهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/07/136 ساعت4 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره اتاق خواب رویایی (ویژه بانوان)حضوری1399/08/0610 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی, دکتر عاطفه عبدالمنافی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%db%8c
اولین دوره رضایت مندی و مراقبت در روابطحضوری و آنلاین1399/06/178 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و پنجمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/05/0715 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و یکمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/05/0715 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
هشتمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1399/06/198 ساعت5 جلسهدکتر احمد آقاجانی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان می باشد.
طراح و مدیر سایت: مهندس وحید حائری
نیاز به راهنمایی دارید؟

آمارگیر وبلاگ