کارگاه های عمومی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های عمومی برگزارشده را مشاهده نمایید و در صورت تمایل جهت رزرو دوره بعد کارگاه ها اقدام نمایید.

کارگاه های عمومی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
پانزدهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1401/02/285 ساعت3 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دومین دوره آموزشی ارتباط مؤثرحضوری و آنلاین1400/12/096 ساعت3 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
سومین چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1400/12/013 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری و آنلاین8 متعاقبا اعلام میگردد3 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سیزدهمین دوره آموزشی جادوی کلامحضوری و آنلاین1400/12/0116 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۶۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
هفدهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/11/0416 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره آموزشی تایم طلایی (مدیریت زمان)حضوری و آنلاین1400/10/083 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
بیست و نهمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1400/12/0415 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۸۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره آموزشی ارتباط مؤثرحضوری و آنلاین1400/10/256 ساعت3 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
هفتمین دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری1400/09/118 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دومین دوره آموزشی من بهترحضوری و آنلاین1400/11/0624 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دومین دوره آموزشی مدیریت ارتباط با خانواده همسرحضوری و آنلاین1400/11/023 ساعت1 جلسهدکتر اعظم بهرامی, دکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سیزدهمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1400/10/088 ساعت5 جلسهدکتر محمود مظفری ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1%db%8c
دوازدهمین دوره آموزشی جادوی کلامحضوری و آنلاین1400/09/2116 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
اولین دوره آموزشی من بهترحضوری و آنلاین1400/08/0224 ساعت8 جلسهمدرس متخصص ۹۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی مدیریت ارتباط با خانواده همسرحضوری و آنلاین1400/07/203 ساعت1 جلسهدکتر اعظم بهرامی, دکتر زهره عباسی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سیزدهمین دوره مهارت تنظیم هیجانحضوری و آنلاین1400/06/2216 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره جذابیت و محبوبیتحضوری و آنلاین1400/07/183 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱۴۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
ششمین دوره خلاقیت و هوش (3 تا 5 سال)حضوری1400/06/315 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و هشتمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداريحضوری و آنلاین1400/09/0915 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دومین دوره اصول عملی فرزندپروریحضوری1400/06/0315 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و هفتمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداريحضوری و آنلاین1400/06/1615 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۵۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوازدهمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1400/06/318 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و ششمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداريحضوری و آنلاین1400/04/0815 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۵۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره خلاقیت 8 تا 10 سال (ستاره های کاغذی)حضوری1400/03/1115 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره اصول عملی فرزندپروریحضوری1400/02/3015 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
کارگاه آموزشی تقویت توجه و تمرکزحضوری و آنلاین1400/04/0915 ساعت8 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و نهمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/03/1815 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری و آنلاین1400/06/173 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1400/07/063 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
یازدهمین دوره کارگاه آموزشی فن بیانحضوری و آنلاین1400/04/2716 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دهمین دوره آموزشی طرحواره درمانی (از من تا ما)حضوری و آنلاین1400/03/0812 ساعت6 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
پنجمین دوره خلاقیت و مهارت زندگی (3 تا 6 سال)حضوری و آنلاین1400/02/2915 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوازدهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1400/03/185 ساعت3 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و پنجمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1400/02/0715 ساعت8 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
یازدهمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1400/03/128 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
ششمین دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری1400/04/178 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی خانواده های کودکان اتیسمحضوری و آنلاین1400/01/1515 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
پانزدهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/01/2512 ساعت8 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
هشتمین دوره مهربانی با نوجوان (تکمیلی)آنلاين1399/11/294 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دهمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1399/12/138 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی راه های مواجهه با شکست عاطفیحضوری و آنلاین1399/12/118 ساعت5 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
هفتمین دوره مهربانی با نوجوانآنلاين1399/11/014 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
چهارمین دوره اتاق خواب رویایی (ویژه بانوان)حضوری1399/12/0510 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی, دکتر عاطفه عبدالمنافی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%db%8c
چهارمین دوره خلاقیت و مهارت زندگی (3 تا 6 سال)حضوری و آنلاین1399/10/038 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و هشتمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/12/0515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و چهارمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/12/0515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی تجربه رابطه عاطفی سالم (زوج درمانی)حضوری و آنلاین1399/09/199 ساعت6 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهاردهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/10/0116 ساعت4 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۸۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
پنجمین دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری1399/09/208 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
یازدهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1399/10/038 ساعت5 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۰۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و سومین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/10/0215 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و هفتمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/10/0215 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نهممین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1399/09/268 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دهمین دوره کارگاه آموزشی فن بیانحضوری و آنلاین1399/11/068 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهارمین دوره کارگاه آموزشی روشهای موفقیت تحصیلیحضوری1399/09/1010 ساعت6 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
اولین دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1399/08/254 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف توسط والدینحضوری و آنلاین1399/08/184 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره آموزشی طرحواره درمانی (دوره مقدماتی)حضوری و آنلاین1399/08/1715 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
اولین دوره آموزشی هنر زندگی مشترک (آموزش های پیش از ازدواج)حضوری و آنلاین1399/08/018 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سومین دوره کارگاه های آموزشی زوج درمانیحضوری و آنلاین1399/06/268 ساعت5 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
بیست و ششمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/07/1515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و دومین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/07/1515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1399/06/166 ساعت3 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری و آنلاین1399/06/208 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سیزدهمین دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/07/136 ساعت4 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره اتاق خواب رویایی (ویژه بانوان)حضوری1399/08/0610 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی, دکتر عاطفه عبدالمنافی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%db%8c
اولین دوره رضایت مندی و مراقبت در روابطحضوری و آنلاین1399/06/178 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و پنجمین دوره فرزندپروری مثبت کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1399/05/0715 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و یکمین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1399/05/0715 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
هشتمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری1399/06/198 ساعت5 جلسهدکتر احمد آقاجانی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a2%d9%82%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c

نیاز به راهنمایی دارید؟