کارگاه های عمومی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های عمومی برگزارشده را مشاهده نمایید و در صورت تمایل جهت رزرو دوره بعد کارگاه ها اقدام نمایید.

کارگاه های عمومی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1401/05/2515 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۹۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
فن بیان نوجوانحضوری و آنلاین15 ساعت5 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
استاد برتر (فن بیان تخصصی)حضوری و آنلاین8 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۶۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری و آنلاین1401/02/285 ساعت3 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی ارتباط مؤثرحضوری و آنلاین1401/02/196 ساعت3 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره آموزشی فرزندپروری کودک (بدو تولد تا 12 سال)حضوری و آنلاین1401/01/1615 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری1401/02/298 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری و آنلاین1401/01/178 ساعت5 جلسهدکتر محمود مظفری ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1%db%8c
دوره جذابیت و محبوبیتحضوری و آنلاین1401/03/113 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی تایم طلایی (مدیریت زمان)حضوری و آنلاین1401/02/283 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۹۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1400/12/013 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی جادوی کلامحضوری و آنلاین1400/12/0116 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۶۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری و آنلاین1400/11/0416 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره نوجوان خلاق من (ویژه نوجوانان پسر) (8 تا 13 سال)حضوری1401/01/317 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره آموزشی من بهترحضوری و آنلاین1400/11/0624 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با خانواده همسرحضوری و آنلاین1400/11/023 ساعت1 جلسهدکتر اعظم بهرامی, دکتر زهره عباسی ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c %d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی تقویت توجه و تمرکزحضوری و آنلاین1401/02/0615 ساعت8 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره خلاقیت و هوش (3 تا 5 سال)حضوری1400/06/315 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره اصول عملی فرزندپروریحضوری1400/06/0315 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره خلاقیت 8 تا 10 سال (ستاره های کاغذی)حضوری1400/03/1115 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری و آنلاین1400/06/173 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۱۹۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره کارگاه آموزشی فن بیانحضوری و آنلاین1400/04/2716 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۵۵۰,۰۰۰ تومان%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی طرحواره درمانی (از من تا ما)حضوری و آنلاین1400/03/0812 ساعت6 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره خلاقیت و مهارت زندگی (3 تا 6 سال)حضوری و آنلاین1400/02/2915 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره آموزشی خانواده های کودکان اتیسمحضوری و آنلاین1400/01/1515 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۴۵۰,۰۰۰ تومان%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره آموزشی راه های مواجهه با شکست عاطفیحضوری و آنلاین1399/12/118 ساعت5 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دوره آموزشی تجربه رابطه عاطفی سالم (زوج درمانی)حضوری و آنلاین1399/09/199 ساعت6 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره کارگاه آموزشی روشهای موفقیت تحصیلیحضوری1399/09/1010 ساعت6 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1399/08/254 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره مصونیت نوجوانان در روابط با جنس مخالف توسط والدینحضوری و آنلاین1399/08/184 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی طرحواره درمانی (دوره مقدماتی)حضوری و آنلاین1399/08/1715 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۳۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره آموزشی هنر زندگی مشترک (آموزش های پیش از ازدواج)حضوری و آنلاین1399/08/018 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۵۰,۰۰۰ تومان%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره کارگاه های آموزشی زوج درمانیحضوری و آنلاین1399/06/268 ساعت5 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
دوره رضایت مندی و مراقبت در روابطحضوری و آنلاین1399/06/178 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۲۰۰,۰۰۰ تومان%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5

نیاز به راهنمایی دارید؟