کارگاه های عمومی در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های عمومی در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه عمومی

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
سی و دومین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری و آنلاین1401/08/2415 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۹۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
استاد برتر (فن بیان تخصصی)حضوری1401/6/2516 ساعت2 جلسه ۶۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87
سومین دوره جذابیت و محبوبیتحضوری و آنلاین1401/09/203 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
تربیت بدون فریادحضوری و آنلاین1401/08/2915 ساعت10 جلسهسمیرا معصومی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c
دوره آموزشی ارتباط مؤثرحضوری، آنلاین و آفلاین1401/8/96 ساعت3 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
هجدهمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری، آنلاین و آفلاین1401/07/277 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر محمود مظفری ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1%db%8c
دوره آموزشی سال موفقیت منحضوری و آنلاین1401/12/143 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی هوش هیجانی (مدیریت احساسات)حضوری و آنلاین1401/08/2915 ساعت5 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
هفدهمین دوره کارگاه های آموزشی زوج درمانیحضوری و آنلاین8 متعاقبا اعلام میگردد7 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
پانزدهمین دوره آموزشی جادوی کلامحضوری و آنلاین1401/06/2315 ساعت5 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی طرحواره درمانی (از من تا تو شدن)حضوری و آنلاین1401/07/2612 ساعت6 جلسهدکتر الهام کرمانی ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
دوره آموزشی مادر توانمند-کودک سالم (ویژه مادران باردار)حضوری1401/08/1810 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهارمین دوره آموزشی من بهترحضوری و آنلاین1401/07/1724 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/08/187 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره آموزشی مدیریت ارتباط با خانواده همسرحضوری و آنلاین1401/7/93 ساعت1 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
چهارمین دوره چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینحضوری، آنلاین و آفلاین1401/10/074 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سیزدهمین دوره آموزشی طرحواره درمانیحضوری، آنلاین و آفلاین1401/06/1410 ساعت5 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوازدهمین دوره خلاقیت 8 تا 10 سال (ستاره های کاغذی)حضوری1401/07/0215 ساعت10 جلسهخانم پورشمس ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%85%d8%b3
پانزدهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری، آنلاین و آفلاین1401/07/2012 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
ششمین دوره اصول عملی فرزندپروریحضوری و آنلاین1401/8/920 ساعت10 جلسهجناب آقای محمد شب خیز ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%ae%db%8c%d8%b2
پنجمین دوره کارگاه آموزشی روشهای موفقیت تحصیلیحضوری و آنلاین8 متعاقبا اعلام میگردد7 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دومین دوره آموزشی عشق و شکست عاطفیحضوری و آنلاین8 متعاقبا اعلام میگردد7 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
نیاز به راهنمایی دارید؟