کارگاه های مهارتهای زندگی مادر و کودک در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های مهارتهای زندگی مادر و کودک در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه های مهارتهای زندگی مادر و کودک

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
دوره مهارتهای زندگی مادر و کودک (2 تا 3 سال)(پیشرفته)حضوری1401/10/1215 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره مهارتهای زندگی مادر و کودک (2 تا 3 سال)حضوری1401/09/2615 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره مهارتهای زندگی مادر و کودک (1 تا 2 سال)حضوری1401/09/15, 1401/10/0315 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و ششمین دوره مهارتهای زندگی مادر و کودک (0 تا 1 سال)حضوری1401/09/2815 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5

نیاز به راهنمایی دارید؟