کارگاه های هنردرمانی

از این بخش می توانید کارگاه های هنردرمانی را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه های 

هنردرمانی

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
آشپزی خلاقحضوری1401/09/2015 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
نقاشی خلاق (بزرگسال) ۷۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه یوگا،تن آرامی،ذهن آگاهی برای کودکان و بزرگسالحضوری1401/09/098 ساعت8 جلسه ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87
کارگاه ماندالا و نقطه کوبیحضوری1401/09/2315 ساعت10 جلسهسمانه عباسی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c

نیاز به راهنمایی دارید؟