راه هایی برای بهتر گوش دادن

1.خود را مشتاق شنیدن نشان دهید

2.حذف عوامل مزاحم محیطی

3.حذف ارتباط چشمی با گوینده

4.دقت در رفتار های غیر کلامی

5.تشویق به ادامه صحبت

6.اعلام درک و برداشت خود و خلاصه کردن حرف های طرف

7.طرح سوال های باز

8.صبور بودن

9.کوتاه و روشن سخن گفتن

منبع:کتاب زن توانمند و رویایی

دکتر زهره عباسی