ویژگی های والد موفق

  • والدی که آگاهی دارد

والد آگاه، والدی است که از ویژگی ها و نیازهای رشدی مراحل رشد کودک ،آگاهی و شناخت کافی داشته باشد . به عبارت دیگر ، در هر دوره ی سنی ، نیازهای رشدی کودک خود را بشناسد و متناسب با همان نیاز ها با او برخورد کند . ما به عنوان یک والد ، زمانی موفق عمل خواهیم کرد که ویژگی های رشدی هر دوره سنی را بدانیم و متناسب با آنها عمل کنیم. یعنی آگاه باشیم وظیفه ی ما از ابتدای تولد تا 2 سالگی ، 3تا6 سالگی ، 7تا11 سالگی و 12تا19 سالگی چیست؟البته لازم به ذکر است که نیاز های روانی کودک از همان زمان لحاق بروز خواهد کرد . به طوری که پژوهش ها نشان میدهد . مادرانی که قبل از بارداری ، آمادگی ها  و آگاهی های لازم را در زمینه فرزندپروری کسب کرده اند . فرزندان سالم و شادتری خواهند داشت.

  • والدی که توانایی دارد

آگاهی دلیل بر توانایی نیست . شما ممکن است متخصص در فرزندپروری باشید ؛ در این زمینه کتاب مفید و خوبی هم نوشته باشید ؛ اما در عمل نتوانید آگاهیهایی که به دست آورده اید را به توانمندی تبدیل کنید ؛ زیرا آگاهی را میتوان با شرکت در یک کارگاه آموزشی ، مطالعه ی کتاب ، سی دی آموزشی یا رسانه ها (رادیو ، تلوزیون ، فیلم و…) به دست آورد؛ اما توانایی چیزی نیست که در طی یک شب به دست آید . بر اساس آگاهی ، شما میدانید که نباید بر سر فرزندانتان داد بزنید؛ زیرا پرخاشگری ، اضطراب فرزند شما را زیاد میکند و بیش فعالی کودک شما را تشدید میکند.

نکته ی مهم دیگر این است که توانایی ، نیازمند سلامت روانی است ؛ به عنوان مثال ، فردی دارای اختلال شخصیت خودشیفته است ؛ زود عصبانی شده و کنترل هیجان خشم خود را ندارند . لذا هر چقدر هم که تلاش کند در برخورد با کودک خود موفق نخواهد بود . همچنین فردی که دارای اختلال اسکیزوئید است و توان ابراز احساسات به دیگران را ندارند ؛ برطرف کردن نیازهای اساسی کودک برایش دشوار خواهد بود ؛ بنابراین سلامت روان والدین ، در توانمندی آنها در فرزندپروری بسیار مهم است . توانایی و مهارت از آگاهی مهمتر است و زمانی حاصل میشود که آگاهی ها و دانش والدین با تمرین و تکرار به مهارت تبدیل شود .

دکتر زهره عباسی

منبع:آموزش مدیریت رفتاری کودک و نوجوان (PMT)